Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kultura kulinarna w czasie wojny oraz wśród aliantów

I Wojna Światowa zgromadziła w ramach koalicji wiele kultur. Zespół europejskiego projektu zbadał tożsamość Aliantów na tle kultury poszczególnych sprzymierzonych społeczności.
Kultura kulinarna w czasie wojny oraz wśród aliantów
Badania prowadzone w ramach projektu "Inter-Allied cultures and identities during World War 1" (WW1 ALLIED CULTURES) obejmowały Brytyjczyków, Francuzów i Amerykanów, a także odpowiednie wojska imperialne i kolonialne. Różnice kulturowe rozpatrywane były w aspekcie tożsamości kulinarnych.

Żywność podczas działań wojennych w istotny sposób wpływa na morale żołnierzy. Miejscowa żywność była wysyłana przez rodziny, a miliony paczek zapewniały żołnierzom domową aprowizację, wzmagając ich wytrzymałość.

Mimo że alianckie racje żywnościowe krytykowane były za brak smaku, alianccy przywódcy byli świadomi tego, jak ważną rolę odgrywa żywność. Z żywnością łączą się także kwestie religijne i, mając to na uwadze, zapewniano specjalne zaopatrzenie, np. dla wojsk indyjskich sprowadzonych do Europy.

Nieuniknione jednak było podczas I Wojny Światowej mieszanie się kultur kulinarnych. Tożsamość wielokulturowa sprzymierzonych stała się świadkiem wymiany przepisów. Było to częściowo wspierane przez Amerykańską Administrację Pomocy Hoovera, inicjatywę o wartości 100 milionów dolarów, której celem było pomaganie Polsce i dotkniętej głodem Rosji po wojnie. Dziedzictwo kulinarne zostało więc wystawione na próbę, lecz zaistniały również okoliczności sprzyjające powstaniu nowych sieci handlowych.

Żywność decydowała także o tożsamości Aliantów, a dzielenie się żywnością postrzegane było jako typowa aliancka cecha. W przeciwieństwie do nich spekulanci i wróg uważani byli za instrumenty szerzące głód.

Drogę do zwycięstwa utorowała "gospodarka poświęcenia". Doraźna pomoc żywnościowa była zatem wspierana na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Szereg organizacji charytatywnych, w tym francuski Czerwony Krzyż, wspomagało grupy zagrożone brakiem żywności, takie jak dzieci, uchodźcy i przesiedleni żołnierze.

Zespół projektu WW1 ALLIED CULTURES opracował platformę wiedzy, którą można zastosować przy realizacji podobnych badań związanych z II Wojną Światową oraz do późniejszego porównania ich wyników. Badanie dotyczące działań wojennych i tożsamości koalicjantów wpisuje się również w aktualne kontrowersje związane z kwestiami wielokulturowymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tożsamość kulinarna, koalicja wojenna, I Wojna Światowa, religia, dziedzictwo, wielokulturowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę