Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EVOLGA — Wynik w skrócie

Project ID: 256507
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Zależności między genotypem a fenotypem

Zależność pomiędzy cechami genetycznymi organizmu (genotypem) a obserwowanymi cechami (fenotypem) jest bardzo złożona. Analizowano tę zależność w ramach projektu finansowanego ze środków UE, aby lepiej zrozumieć jak, kiedy i dlaczego gatunki dostosowują się do swojego środowiska.
Zależności między genotypem a fenotypem
Badania z dziedziny ewolucyjnej genetyki ilościowej nakierowane są na prognozowanie właściwości ewolucyjnych populacji lub gatunku bez szczegółowego opisu zależności fenotypu od genotypu. Często stosowane modele stanowią tylko podsumowanie parametrów architektury genetycznej.

Projekt "Modelling the evolutionary properties of complex genetic architectures" (EVOLGA) ma na calu przetestowanie zdolności tych modeli do opisywania i prognozowania potencjału ewolucyjnego populacji i gatunków. W tym celu zespół dokonywał zestawienia prognoz uzyskanych z użyciem modeli z danymi empirycznymi lub z danymi z innych, bardziej realistycznych modeli.

Uczestnicy projektu chcieli zrozumieć wpływ wzajemnych zależności genów (epistazy) i rozlicznych cech przez nie warunkowanych na właściwości ewolucyjne cech ilościowych.

Aby osiągnąć te cele naukowcy konstruowali i analizowali modele teoretyczne. Ukazali, jak interakcje genetyczne umożliwiają powstawanie głębokich i złożonych zmian w architekturze genetycznej i opisali ich możliwą rolę w ewolucji. Dane eksperymentalne wykazały, że brak niezależności pomiędzy cechami powinien zwalniać ich ewolucję a nawet całkowicie ją hamować.

Ponadto projekt przedstawił ciekawe wnioski na temat wpływu "samolubnych" sekwencji DNA, które mogą utrzymywać się w genomie, mimo że nie są użyteczne dla danego gatunku. Wyniki te podkreślają złożoność pewnych procesów ewolucyjnych i przyczynią się do lepszego zrozumienia zdolności adaptacyjnej gatunków.

W dalszej części projektu zespół planuje stworzyć nowe modele teoretyczne, uwzględniające badaną problematykę. Zamierza też korzystać z narzędzi statystycznych, opracowanych podczas projektu, aby analizować opublikowane sekwencje genomowe i projektować nowe eksperymenty.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Genotyp, fenotyp, ewolucyjna genetyka ilościowa, architektura genetyczna, epistaza, samolubne sekwencje DNA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę