Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

O powstawaniu gatunków ciąg dalszy

Technologia analizy pełnego genomu otworzyła nowy rozdział w badaniach nad ewolucją.
O powstawaniu gatunków ciąg dalszy
Osobniki tego samego gatunku mogą krzyżować się między sobą, dając płodne potomstwo. Gdy wyewoluuje nowy gatunek, jego geny i chromosomy zbytnio różnią się, aby możliwe było krzyżowanie z osobnikami z gatunku wyjściowego. Następuje izolacja rozrodcza. Klasycznym przykładem jest koń i osioł, które dają niepłodne potomstwo w postaci muła lub osłomuła.

Oczywiście konie i osły oddzielone są od siebie wieloma pokoleniami, tymczasem w ramach projektu "Ecological and genomic approaches to speciation in island birds" (BIRDISLAND) przeprowadzono badanie ptaków, które żyją i ewoluują na wyspach Oceanu Spokojnego. Analizowano geny szlarników (Zosterops) i ptaków z licznej grupy tanagrów (Thraupidae).

Przeanalizowano 300 ptaków, a próbki tkanki i DNA są obecnie przechowywane w banku tkanek. Naukowcy opracowali też morfometryczną bazę danych z informacjami dotyczącymi istotnych cech, takich jak dziób i ogon. Przeprowadzono analizę asocjacyjną miejsc restrykcyjnych DNA 30 ptaków z 3 populacji i pełną analizę genomu 4 gatunków szlarników.

Poszukując genów, które uczestniczą w specjacji, zespół zidentyfikował regiony genomu istotne dla tego procesu i 15 potencjalnych loci. Początkowo zespół opracował bazę danych zawierającą informacje o tym, kiedy powstały poszczególne gatunki, co ustalono na podstawie danych molekularnych populacji wyspiarskich. Stworzono też kompilację najbardziej wszechstronnych drzew filogenetycznych ptaków z wysp na oceanie, aby datować wydarzenia i zgromadzić dane geograficzne i środowiskowe dotyczące około 200 wysp.

Badanie to przyniesie bardzo wartościowe wyniki. Naukowcy będą w stanie określać dokładnie rolę genów uczestniczących w izolacji rozrodczej i wytłumaczyć proces ewolucji nowych gatunków ptaków. Biogeografowie mają obecnie solidne podstawy wiedzy do prowadzenia obliczeń statystycznych dotyczących populacji, w tym szybkości specjacji i wymierania.

Na poziomie społecznym i ekonomicznym uzyskane dane są dostępne dla każdego, a współpraca i synergia działań naukowców przyspieszyła postępy badania. Badanie zaowocowało dziewięcioma publikacjami w cenionych czasopismach naukowych, takich jak Molecular Phylogenetics and Evolution, The American Naturalist, Systematic Biology, Journal of Biogeography oraz Proceedings of the Royal Society B. Co istotne, mieszkańcy wysp mają teraz większą świadomość procesów ewolucyjnych i wymogów dotyczących ochrony przyrody. Kwestia zachowania genów jest ważna dla przyszłych pokoleń zwierząt oraz napędza rozwój ekoturystyki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Genom, ewolucja, specjacja, ekoturystyka, ochrona środowiska, ptaki wyspiarskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę