Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak drobnoustroje zmieniają środowiska w kwasowe

Naukowcy zbadali rolę mikroorganizmów w cyklu siarki w Iberyjskim Pasie Pirytowym (IBP) oraz ich wpływ na geologię i chemię wód gruntowych. Celem było zrozumienie, w jaki sposób procesy mikrobiologiczne mogą przyczyniać się do anormalnych stężeń metali i generowania warunków kwasowych.
Jak drobnoustroje zmieniają środowiska w kwasowe
IPB mieści się w południowo-zachodniej Hiszpanii i jest jednym z największych złóż związków siarki na świecie. Złoże zawiera wysokie stężenia arszeniku, żelaza, cynku, manganu, chromu i niklu i charakteryzuje się niezmiennie niskimi poziomami pH w wodach gruntowych i powierzchniowych.

Tradycyjnie warunki te przypisywano górnictwu, które praktykowano w tym obszarze przez ponad 5 tys. lat. Jednak najnowsze dowody wskazują na to, że drobnoustroje odgrywają decydującą rolę w tworzeniu i utrzymywaniu środowiska kwasowego.

W projekcie "Microbial activities of the sulfur cycle in the subsurface of the Iberian Pyritic Belt" (MICROIPB) zbadano, jak drobnoustroje wpływają na IPB. Pobrano próbki z trzech różnych środowisk IPB: podpowierzchniowego, z głębokości 600 metrów, trzech jezior o odczynie kwasowym oraz równie kwasowej rzeki Rio Tintos.

Na próbkach przeprowadzono analizy biologiczne, geologiczne i chemiczne, aby odkryć główne biogeochemiczne transformacje, jakie nastąpiły w różnych środowiskach. Wyniki wskazują, że główne procesy biogeochemiczne, które tam występują, obejmują utlenianie minerałów zawierających siarkę.

Inne procesy obejmują odtlenianie i utlenianie żelaza oraz odtlenianie siarczanu.

W badaniu zidentyfikowano także różne grupy drobnoustrojów odpowiedzialnych za przeprowadzanie transformacji, które wpływają na jakość wody różnych środowisk IPB. Dlatego projekt MICROIPB przyczynił się do pogłębienia wiedzy naukowców na temat skutków procesów mikrobiologicznych w środowiskach kwasowych, a także skutków dla energii, klimatu i ludzkiego zdrowia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Drobnoustroje, środowiska kwasowe, siarka, Iberyjski Pas Pirytowy, cykl siarki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę