Community Research and Development Information Service - CORDIS

DATA SIM: wat gebeurt er als we allemaal in een elektrische auto rijden?

De technologie achter het ontwerp van elektrische auto's wordt voortdurend verbeterd en de EU verwacht dat deze auto's in 2020 in massaproductie gemaakt kunnen worden. Door informatie van gps en locatiegegevens van mobiele telefoons op een compleet nieuwe manier toe te passen heeft het DATA SIM-project van de EU een simulatie gemaakt van de gevolgen van een massale overstap op elektrische auto's en onderzoek gedaan naar het effect ervan op de mobiliteit en elektriciteitdistributienetwerken.
DATA SIM: wat gebeurt er als we allemaal in een elektrische auto rijden?
De verwachte grootschalige ingebruikname van elektrische auto's (EA) zal invloed hebben op hoe we reizen en waar en wanneer we een beroep doen op het elektriciteitsnet.

Weten wat het algemene gebruik van EA's voor reactie teweeg brengt, is de sleutel tot de voorbereiding op deze uitbreiding. Het EU-FP7-project DATA SIM heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van een massale overstap op EA's om aanbevelingen te kunnen doen over welke acties beleidsmakers moeten ondernemen.

„Omvangrijke gegevensbestanden” geven een gedetailleerd beeld van het vervoersgebruik in de EU

Tot nu toe hebben onderzoekers gebruik gemaakt van algemene criteria, zoals ontwikkeling van de werkgelegenheid in een regio, om verkeersstromen in kaart te brengen. Weggebruikers hebben een dagboek bijgehouden, hun trajecten genoteerd en vragenlijsten beantwoord. Deze informatie was nuttig maar niet helemaal betrouwbaar, omdat mensen onjuist of onnauwkeurig kunnen zijn.

Het project heeft een volledig nieuwe en zeer gedetailleerde tijd-ruimte-aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op het gebruik van grote hoeveelheden data van mobiele telefoons en gps.

Dit nieuwe gedragsmodel kan voorspellen wat er zou gebeuren als we morgen allemaal elektrisch gaan rijden.

„Enerzijds kan je, op basis van de huidige technologie, bijvoorbeeld vergelijken hoeveel mensen elektrisch rijden, hoe lang en hoe ver, en anderzijds hoe dit zich ontwikkelt wanneer de technologie verbetert,” verklaart projectcoördinator Davy Janssens, professor aan de Universiteit van Hasselt in België.

Slimmere elektriciteitsnetten

Doorgronden wat mensen doen als ze achter het stuur gaan zitten, en hoe ver ze waarschijnlijk zullen gaan, betekent ook dat onderzoekers kunnen bepalen waar en wanneer er waarschijnlijk behoefte aan energie is.

Zoals Janssens zegt: „Je kan nagaan of er een risico op energietekort is in bepaalde zones wanneer er een bepaald aantal auto's opgeladen wordt. Als er bijvoorbeeld teveel EA's tegelijkertijd worden opgeladen, bestaat er dan een risico dat de straatverlichting uitvalt?”

Deze antwoorden verschaffen beleidsmakers nuttige informatie om het netwerk in die specifieke gebieden te versterken of om oplaadpunten opnieuw te ontwerpen.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor hernieuwbare energie is de fluctuatie, met de pieken en dalen in de productie ervan. DATA SIM heeft ook de mogelijkheid onderzocht of EA's gebruikt kunnen worden voor de opslag van energieoverschotten die in een piekperiode opgewekt worden en of de extra energie in de auto-accu's teruggevoerd kan worden naar het netwerk wanneer dit nodig is (wanneer de auto's geparkeerd staan).

Slimme coördinatie tussen mens en machine

Autodelen, carpoolen, opladen en rijden: coördineren hoe we met onze auto's omgaan, staat centraal bij het groener maken van ons vervoer.

„Voor het eerst komen datamining, databasebeheer, complexe systemen, vervoer, energie en computerwetenschappen bij elkaar om praktische oplossingen i.v.m. mobiliteit te vinden,” zegt Janssens.

Het project, dat drie jaar heeft gelopen en in augustus 2014 is afgerond, zal op zijn resultaten voortbouwen om nieuwe oplossingen voor de mobiliteitsmarkt te vinden door middel van een efficiënt gebruik van grote hoeveelheden gegevens. DATA SIM overweegt de oprichting van twee spin-off bedrijven. De plannen zijn momenteel in de ontwikkelingsfase.

Het consortium dat toezicht hield op het project bestond uit negen partners uit zeven landen en heeft 2,3 miljoen EUR steun van de EU ontvangen.

Link naar de website van het project
Link naar bijbehorende video

Related information

Keywords

Internet, informatietechnologie, elektrische auto's, verkeersstroom, computermodellen, tijd-ruimtemicrosimulatie, EU, CORDIS, FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top