Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

E-SENS: cyfryzacja usług administracji publicznej w całej Europie

Usługi administracji publicznej w Europie są modernizowane i udostępniane online ludności i przedsiębiorcom z różnych krajów w ramach zakrojonego na dużą skalę projektu, który w nadchodzących latach może przynieść społeczeństwu miliardy euro oszczędności.
E-SENS: cyfryzacja usług administracji publicznej w całej Europie
Unijny projekt zmierzający do lepszego skomunikowania Europy poprzez cyfryzację całej gamy usług publicznych daje osobom prywatnym i przedsiębiorcom widoki na uproszczenie procedur transgranicznych i poprawę dostępu do nich, poprzez radykalne ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów.

W trzyletni projekt E-SENS o wartości 27 mln EUR, w połowie sfinansowany z budżetu unijnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), zaangażowali się przedstawiciele organów administracji publicznej, agencji i przedsiębiorstw z 20 krajów.

„Usługi cyfrowe w Europie są zróżnicowane, co skutkuje wieloma utrudnieniami w transakcjach transgranicznych” – wyjaśnia koordynator projektu E-SENS, Carsten Schmidt z Ministerstwa Sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). „Ponadto odmienne jest także podejście do usług cyfrowych – komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail czy formularzy elektronicznych – odrębne są formalności, a w grę wchodzą także aspekty kulturowe, nie wspominając o trudnościach ze zrozumieniem różnych pojęć biznesowych czy dokumentów. Z wszystkimi tymi wyzwaniami trzeba się uporać” – stwierdził.

PRZYKŁADY ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

W ramach przygotowywania przez Komisję Europejską rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (e-IDAS), przedsiębiorcy zaangażowani w konsultacje stwierdzili, że Europa potrzebuje identyfikacji elektronicznej (e-ID), która jest prosta, szybka, przyjazna dla użytkownika, wiarygodna i przydatna w różnych krajach do wymiany dokumentów w szerokim spektrum działalności sektora publicznego i prywatnego.

To tylko jeden z przykładów kontekstu regulacyjnego Unii Europejskiej, w którym E-SENS ma swój udział. Projekt opiera się na rozwiązaniach wypracowanych wcześniej w ramach wielkoskalowych projektów pilotażowych (LSP) w dziedzinie ochrony zdrowia, sprawiedliwości, mobilności przedsiębiorców i elektronicznych zamówień publicznych.

Partnerzy projektów LSP opracowali podstawowe moduły techniczne na potrzeby płynnego funkcjonowania e-ID i przekazywania dokumentów w większości krajów UE, a także e-Podpis, e-Dokumenty i e-Fakturowanie, by wymienić zaledwie kilka. Obecnie zespół E-SENS koncentruje się na konsolidowaniu, poszerzaniu i łączeniu tych ogólnych modułów, uruchamiając w okresie od kwietnia 2015 r. do kwietnia 2016 r. serię 65 projektów pilotażowych w 18 krajach, aby dowieść, że nadają się do trwałego wdrożenia w całej Europie i przygotować je do wprowadzenia na rynek.

Celem jest zachęcenie ludności i przedsiębiorców do korzystania na masową skalę w kontaktach międzynarodowych z elektronicznych procedur administracyjnych. Mogą one dotyczyć czegokolwiek, od dostępu do świadczeń zdrowotnych, przez podjęcie działalności gospodarczej za granicą, stawanie do przetargów w innym kraju, po wystąpienie z roszczeniem do zagranicznego sądu.

OBNIŻANIE KOSZTÓW I INWESTYCJE UE

„Cyfryzacja transgranicznych usług publicznych przyniesie namacalne korzyści i oszczędności – pod względem czasu i pieniędzy – zarówno po stronie organów publicznych, obywateli jak i przedsiębiorców” – podkreślił Schmidt.

Łączne oszczędności będące następstwem zredukowania obciążeń administracyjnych w samym tylko obszarze prawa spółek handlowych szacuje się na 69 mln EUR rocznie. Według danych innego studium, poszerzenie transgranicznego dostępu do kartotek pacjentów pozwoli zaoszczędzić ponad 36 mln EUR. Rejestracja nowego podmiotu prawnego będzie o ponad 32 000 EUR tańsza. To zaledwie garść przykładów sporych korzyści, jakie można uzyskać – zauważył Schmidt.

Ponadto ze środków nowego instrumentu finansowania „Łącząc Europę”, przeznaczonego do roku 2020 na potrzeby transeuropejskich sieci w obszarze transportu, energetyki i telekomunikacji, zainwestowanych zostanie około 970 mln EUR w infrastrukturę usług cyfrowych, aby zapewnić obywatelom, przedsiębiorcom i przedstawicielom administracji publicznej zsieciowane usługi transgraniczne, oparte na osiągnięciach projektu E-SENS, z zamiarem doprowadzenia w niedalekiej przyszłości do faktycznego powstania jednolitego rynku treści cyfrowych w Europie.

Link do strony internetowej projektu
Link do powiązanego artykułu

Inne linki
Facebook
Twitter: twitter.com/eSENS_EU
LinkedIn

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Cyfrowe usługi publiczne; ograniczenie biurokracji; transgraniczny; identyfikacja elektroniczna (e-ID); CORDIS, e-SENS, Komisja Europejska, Program ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) UE; jednolity rynek cyfrowy, Unia Europejska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę