Skip to main content

Fast-Tracking Pathology via Automated Image Analysis and High-Performance Computing: Application to Prostate Cancer Diagnostics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyspieszona diagnostyka raka prostaty

System Gleesona jest obecnie najlepszym markerem agresywności raka prostaty, ale diagnozę potwierdza się biopsjami. Aby wyeliminować ograniczenia rutynowej histopatologii, europejscy naukowcy opracowali narzędzia służące do automatycznej analizy obrazu cyfrowego oferujące szybszą diagnostykę.

Zdrowie

Diagnoza raka prostaty zależała od przesiewowego oznaczania swoistego antygenu sterczowego (PSA), jednak coraz więcej badań wskazuje, że badanie PSA jest związane ze zbędnym leczeniem. W związku z tym, nie może on być używany w celu wiarygodnego rozróżniania potencjalnie śmiertelnych nowotworów od łagodnej (nieagresywnej) choroby. Rak prostaty może być również diagnozowany histopatologicznie, jednak jest to technika czaso- i pracochłonna, która polega na ręcznej ocenie preparatów tkankowych. Patolog zazwyczaj przeprowadza badanie mikroskopowe tkanki prostaty i komponentów komórkowych, aby ocenić poziom zaawansowania choroby. Niedawno, zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym stworzono biblioteki obrazów zawierające cyfrowe obrazy preparatów tkanki prostaty i oceny patologów. Uproszczenie tego procesu wymaga narzędzi do integracji i eksploracji danych. W tym celu w ramach finansowanego przez UE projektu FAST-PATH (Fast-tracking pathology via automated image analysis and high-performance computing: Application to prostate cancer diagnostics) podjęto się zadania polegającego na opracowaniu nowatorskich technologii obrazowania tkanek. Partnerzy przemysłowi projektu FAST-PATH zwalidowali nowatorskie algorytmy obrazowania biomarkerów prostaty i techniki wyszukiwania obrazów, które mogą być wykorzystywane do diagnozowania raka prostaty. Znaczne udoskonalenia zastrzeżonego oprogramowania do analizy obrazów cyfrowych umożliwiło określenie liczbowe specyficznych biomarkerów raka prostaty, które ulegają ekspresji w jądrze, błonie i cytoplazmie komórek. To ilościowe narzędzie immunohistochemii, używane wraz z obrazowaniem tkanek z wykorzystaniem komputera, umożliwiło szybką analizę diagnostyczną gruboigłowych biopsji prostaty. Dodatkowo, jedno z małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie FAST-PATH skomercjalizowało produkt oparty na sieci Web o nazwie TissueMark, który umożliwił automatyzację i włączył patologię cyfrową do rutynowej oceny preparatów tkankowych. W 2014 r. TissueMark zdobyło europejską nagrodę przyznawaną przez Frost & Sullivan za najbardziej innowacyjny nowy produkt. Podsumowując, automatyczne cyfrowe narzędzia FAST-PATH stanowi znaczne udoskonalenie obecnie stosowanych metod. Zastosowanie tych narzędzi w rutynowych badaniach histopatologicznych przyspieszy i ujednolici procesy diagnostyczne.

Słowa kluczowe

Rak, diagnostyka, rak prostaty, histopatologia, obrazowanie, biomarker

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania