Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrównoważona metoda oczyszczania ścieków produkcyjnych

Europejski przemysł obróbki i powlekania metali generuje ponad 300 000 ton odpadów. Finansowani z funduszy UE naukowcy opracowali nową metodę oczyszczania ścieków przemysłowych, która pozwala odzyskać cenne metale, wytwarza energię oraz przywraca czystość wody.
Zrównoważona metoda oczyszczania ścieków produkcyjnych
Branża powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych poddaje obróbce powierzchnie wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego w celu zwiększenia ich wytrzymałości i odporności na zużycie. Jednak ścieki wytwarzane w procesie takiej obróbki są skażone olejami i smarami, materiałami organicznymi, solami oraz metalami ciężkimi.

Każdego roku europejski przemysł obróbki i powlekania metali generuje ponad 300 000 ton niebezpiecznych odpadów i zużywa ponad 100 milionów metrów sześciennych wody. Surowe wymogi prawodawstwa unijnego, a także rosnące ceny wody i koszty odprowadzania ścieków skłaniają branżę do poszukiwania skuteczniejszych metod oczyszczania generowanych w jej obrębie płynnych odpadów.

Dzięki wsparciu funduszy unijnych w ramach projektu ECOWAMA (Eco-efficient management of water in the manufacturing industry) stworzono nową metodę oczyszczania ścieków, która łączy w sobie procesy uzdatniania wody oraz odzyskiwania cennych metali i energii.

Opracowana przez naukowców metoda to niewykorzystujący chemikaliów proces zamknięty, który jest nie tylko niedrogi, ale i zrównoważony. Innowacyjny system wykorzystuje wodór z fazy oczyszczania jako paliwo doprowadzane do ogniw paliwowych generujących energię elektryczną. Zmniejsza to zapotrzebowanie na energię oraz redukuje emisję dwutlenku węgla w obrębie całego procesu.

W fazie oczyszczania wstępnego oraz w fazie końcowej usuwane są oleje, smary oraz substancje posiadające przewodność elektryczną. W końcowej fazie, w ramach nowo opracowanego procesu, który obejmuje stężanie ścieków, metale ciężkie oddzielane są od pozostałych składników i otrzymują postać ciała stałego o wysokim stopniu czystości.

Metoda oczyszczania ścieków stworzona przez naukowców biorących udział w projekcie ECOWAMA pozwoli zmniejszyć zużycie wody, poprawić efektywność procesu, ograniczyć stosowanie niebezpiecznych chemikaliów oraz odzyskiwać cenne materiały. Powodzenie projektu przyczyni się również do szerszego stosowania elektrochemicznego i fizycznego oczyszczania ścieków w przemyśle obróbki powierzchniowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Produkcja, płynne odpady, ścieki, obróbka powierzchniowa, metale ciężkie, ECOWAMA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę