Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tradycyjne praktyki lecznicze

Badanie praktyk medycyny tradycyjnej na Madagaskarze ukazało istotność rytualnego i symbolicznego postrzegania roślin uważanych za lecznicze.
Tradycyjne praktyki lecznicze
Ludzie używali roślin i zwierząt w medycynie od tysięcy lat. Podczas gdy nowoczesna medycyna obecnie dominuje na zachodzie, tradycyjna medycyna jest ciągle praktykowana wśród wielu rdzennych populacji.

Finansowany przez UE projekt "Plant-words and the transformation of personhood in Masikoro healing practices in Madagascar" (PLAWOMAD) połączył antropologię i botanikę, celem lepszego zrozumienia rdzennych praktyk terapeutycznych. Członkowie zespołu PLAWOMAD prowadzili przede wszystkim prace nad aktualizacją tradycyjnej farmakopei (wyczerpującej publikacji o lekach i ich użyciu) wyspy Madagaskar na Oceanie Indyjskim.

Naukowcy poddali wprawdzie wszechstronnej analizie rośliny lecznicze i skategoryzowali je zarówno w przypadku medycyny zachodniej jak i tradycyjnej, brakowało im podejścia antropologicznego. Badacze projektu PLAWOMAD doszli więc do wniosku, że kryteria przyjęte przy kompletowaniu zachodniej farmakopei nie mają zastosowania w kulturach tradycyjnych, ponieważ rośliny mają znaczenie zarówno symboliczne jak i farmakologiczne.

W trakcie badań akademickich i etnograficznych nad medycyną tradycyjną w ramach projektu PLAWOMAD odniesiono się do dwóch błędnych założeń, które wcześniej przyjmowano. Po pierwsze, przeciwnie do powszechnego mniemania, wiedza medycyny tradycyjnej nie jest zagrożona przez zdobycze zachodniej cywilizacji i ciągle wzbogaca się o nowe rośliny i pomysły. Badacze odkryli, że od niepamiętnych czasów ma miejsce proces wcielania nierdzennych lub nowo introdukowanych roślin do praktyk tradycyjnych i nie są one przekazywane kolejnym pokoleniom w postaci niezmienionej.

Projekt PLAWOMAD pomógł również rozwiać błędną koncepcję, że właściwości farmakologiczne roślin są jedyną przyczyną ich działania leczniczego. W rzeczywistości ich znaczenie symboliczne jest tak samo ważne. Okazuje się, że "symboliczne rośliny" są używane w terapiach rytualnych poważnych chorób, podczas gdy "rośliny farmakologiczne" są używane jako napary, kąpiele lub odwary na problemy fizjologiczne.

Niniejsze badanie podkreśla, że podczas tworzenia tradycyjnej farmakopei należy brać pod uwagę zarówno użycie symboliczne, jak i farmakologiczne roślin w medycynie tradycyjnej. Naukowcy mają obecnie lepszy wgląd w rdzenne praktyki lecznicze na Madagaskarze.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Leczenie tradycyjne, praktyki lecznicze, medycyna tradycyjna, farmakopea, rośliny lecznicze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę