Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przemysłowe odkażanie przy pomocy sorbentów

Podobnie jak gąbki nasiąkają wodą, sorbenty pochłaniają cząsteczki cieczy i gazów. Naukowcy z UE posłużyli się nanotechnologią do opracowania nowych węglowych sorbentów umożliwiających skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń przemysłowych.
Przemysłowe odkażanie przy pomocy sorbentów
Sorbenty są powszechnie używane w najróżniejszych zastosowaniach, od sprzątania wycieków ropy po zatrzymywanie moczu w pieluszce niemowlaka czy wchłanianie toksyn z przewodu pokarmowego. Aby poprawić wydajność sorbentów, szczególnie w zastosowaniach środowiskowych, naukowcy łączą innowacje z dziedziny nanotechnologii z nauką o sorbentach. Prace te dotyczą zmniejszenia rozmiarów sorbentów, ale też dodawania do nich nanomateriałów, takich jak nanocząstki srebra.

W ramach projektu ECONANOSORB (Ecological application of nanosorbents on the base of natural and synthetic ionites and carbons), finansowanego ze środków UE, badano nowe nanosorbenty wytwarzane z odpadów roślinnych, przeznaczone zarówno dla przemysłu drzewnego, jak i branży ochrony środowiska. Uczeni zajęli się opracowaniem i scharakteryzowaniem nowych nanosorbentów, a także metod ich otrzymywania.

Partnerzy projektu przygotowali i zbadali nanomateriały oraz ich skuteczność w zakresie adsorpcji i desorpcji zanieczyszczeń przemysłowych i metali ciężkich. Następnie dokonali optymalizacji metod otrzymywania nowych sorbentów i określili ich charakterystykę.

Wyniki tego badania są obiecujące, a przetworzone nanosorbenty odznaczają się zwiększoną wydajnością adsorpcji. Naukowcy opracowali też dwie metody oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu meblarskiego.

Jedna z metod bazuje na modyfikowanych glinkach i zeolitach (stałych materiałach o otwartej strukturze, potrafiących zatrzymywać wodę). Te skuteczne i tanie sorbenty mogłyby oczyszczać ścieki zawierające aldehyd mrówkowy i żywice.

W drugiej metodzie uczeni wykorzystali modyfikowane glinki do produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych, uwalniających mniejsze ilości aldehydu octowego.

Nanomateriały te mogą być stosowane również do wykrywania toksyn przemysłowych. W tym celu uczestnicy projektu ECONANOSORB zbadali metody umożliwiające przekształcenie powierzchni nanomateriałów w czujniki.

Sorbenty stanowią kluczowe składniki systemów oczyszczenia wód ściekowych i powietrza, a dodatkowo znajdują zastosowanie na przykład w czujnikach i urządzeniach biomedycznych. Rezultaty omawianej inicjatywy pozwolą na poprawę skuteczności i zmniejszenie oddziaływania na środowisko sorbentów oraz branż, w których są one stosowane.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sorbenty, zanieczyszczenia przemysłowe, ECONANOSORB, obróbka drewna, ścieki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę