Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molekularna wymiana komunikatów podczas tworzenia i utrzymywania symbiozy

Naukowcy odkryli molekularne i biochemiczne mechanizmy odpowiedzi gospodarza na sygnały bakteryjne, pozwalające dokonać selekcji mikroorganizmów i utrzymać florę bakteryjną.
Molekularna wymiana komunikatów podczas tworzenia i utrzymywania symbiozy
Symbiotyczne związki między organizmami przynoszące obopólne korzyści grają ważną rolę w takich procesach, jak odporność i trawienie. Są też istotne dla ludzi. Mniej wiadomo jednak na temat tworzenia i utrzymywania się takich związków oraz ich wpływu na ewolucję obu partnerów.

Finansowany przez UE projekt "Role of the oxidative environment in the stability of symbiotic associations" (SYMBIOX) miał na celu zbadanie tych zagadnień przez porównanie bakteryjnych związków z kałamarnicami i z owadami. Skupiono się przede wszystkim na wpływie reakcji tlenowych na współżycie symbiotyczne w odniesieniu do odporności, rozwoju i metabolizmu.

Badacze scharakteryzowali białko wiążące tlen, hemocyjaninę, które odgrywa rolę w wyborze odpowiedniej dla danego gospodarza bakterii z planktonu oraz w faworyzowaniu fotosyntezy u symbiontów. Odcyfrowali oni również, w jaki sposób zaburzenia środowiska utleniającego, wytworzonego przez bakterie, mogą wpływać na fizjologię gospodarza i symbiozę między partnerami.

W projekcie odkryto, że środowisko utleniające jest niezwykle istotne w ewolucji związków symbiotycznych. Naukowcy stwierdzili, że zarówno gospodarz, jak i bakterie mogą wpływać na środowisko utleniające, które jest więc pośrednikiem w komunikacji między partnerami. Regulacja środowiska utleniającego ma więc znaczenie podczas nawiązywania współpracy, jej utrzymywania i zrywania oraz wpływa na ewolucję i stabilność związków symbiotycznych.

Niniejsze badanie może znaleźć zastosowanie w medycynie i rolnictwie, jako że zapewnia wgląd w uniwersalne mechanizmy kontrolowania organizmów zdolnych do mutualizmu i patogenów oraz ich znaczenie dla ludzkiej odpowiedzi na infekcje lub strategii zwalczania szkodników.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bakteria, środowisko utleniające, powiązania symbiotyczne, kałamarnica, owady
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę