Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Stypendia podoktoranckie w Wiedniu

Dzięki wsparciu UE Austriacki Instytut Nauki i Techniki (IST Austria) może oferować atrakcyjne, interdyscyplinarne stypendia podoktoranckie na różnorodnych kierunkach. W ramach programu zostanie w okresie 2012–2017 sfinansowanych 40 dwuletnich stanowisk.
Stypendia podoktoranckie w Wiedniu
Mieszczący się na obrzeżach Wiednia instytut naukowy IST Austria jest jednostką młodą, założoną w 2009 r. Instytut specjalizuje w badaniach podstawowych i kształceniu podyplomowym, łącząc nauki przyrodnicze i ścisłe w ujęciu interdyscyplinarnym.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu "International IST postdoctoral fellowship programme" (ISTFELLOW) przyjęto ufundowanie atrakcyjnych stypendiów dla badaczy podoktoranckich w IST Austria. Jego podstawowym założeniem jest wspomaganie innowacyjnych badań. Projekt będzie realizowany od połowy 2012 r. do połowy 2017 r. i oczekuje się, że z jego środków zostanie sfinansowanych 40 stanowisk.

Instytut oferuje anglojęzyczne środowisko i doskonałe warunki pracy. O stypendia może się ubiegać każdy, kto spełnia warunki udziału, ale priorytet mają kandydaci zamierzający prowadzić samodzielne badania teoretyczne lub doświadczalne w głównych obszarach zainteresowań IST Austria. Zaliczają się do nich między innymi biologia komórkowa, biologia ewolucyjna, neuronauka, fizyka, matematyka i informatyka.

Wysiłki projektu ISTFELLOW wspomogą oferowanie konkurencyjnych stypendiów podoktoranckich w licznych obszarach badań realizowanych w IST Austria.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Stypendia podoktoranckie, Austriacki Instytut Nauki i Techniki, interdyscyplinarne, stypendia badawcze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę