Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Aktywny portal poświęcony przyjaznym dla środowiska innowacjom

W ramach finansowanego ze środków UE projektu stworzono portal internetowy w celu gromadzenia informacji oraz ułatwiania dostępu do środków polityki, najlepszych praktyk oraz danych badawczych dla zespołów realizujących projekty z zakresu ekoinnowacji.
Aktywny portal poświęcony przyjaznym dla środowiska innowacjom
Rozwój projektów przyjaznych dla środowiska stopniowo stawał się priorytetem dla coraz większej liczby zainteresowanych stron — decydentów, przedsiębiorstw oraz ogółu społeczeństwa obywatelskiego. Celem projektu GREENXPO (Maintaining all green and eco-innovation results in a living portal) było zapewnienie tym podmiotom aktualnych danych na temat osiągnięć w dziedzinie ekoinnowacji.

Zespół projektu GREENXPO zastosował wspólną metodologię, aby po raz pierwszy zebrać w jednym miejscu wiedzę na temat ekoinnowacji pochodzącą z różnych sektorów, w tym dane dotyczące technologii, usług, modeli biznesowych, procesów oraz polityk. Zespół wskazał potencjalne funkcjonalności, a także ocenił gotowość do wprowadzenia na rynek i wdrożenia do środków polityki poprzez zastosowanie ogólnej skali dojrzałości jako nowej i unikalnej cechy.

W celu uzupełnienia funkcji portalu http://www.innovationseeds.eu zorganizowano spotkania ukierunkowane na wymianę informacji i zintegrowano z portalem interfejs mediów społecznościowych. Aby zapewnić kontynuację działania portalu po zakończeniu projektu GREENXPO, konsorcjum opracowało plan biznesowy, który pozwoli na dalsze prowadzenie portalu stanowiącego źródło wiedzy o ekoinnowacjach dla badaczy, decydentów i przedsiębiorstw.

Informacje i najlepsze praktyki rozpowszechniano poprzez publikację na portalu ponad 190 przykładów ekoinnowacji w zakresie technologii, obszarów nietechnologicznych, polityki i sieci oraz zliczania. Projekt dotarł również do Azji — na stronie internetowej GREENXPO.tw przedstawiono przykłady ekoinnowacji wprowadzonych w Azji oraz w Europie.

Opinie zebrane od uczestników wydarzeń i spotkań oraz od osób odwiedzających stronę internetową miały duży wpływ na skuteczność rozpowszechniania informacji. Wyeksponowano najbardziej imponujące przykłady pod względem jakości i ilości, a zainteresowane strony wyraziły chęć udziału w projekcie i przedstawienia własnych najlepszych praktyk na portalu.

Opracowano również dokumenty zawierające wytyczne przy wykorzystaniu ram analitycznych. Skontaktowano się ponadto z ponad 5000 decydentami, organami władzy publicznej na różnych szczeblach (UE, państw członkowskich, regionalnym i gminnym), a także z przedstawicielami przemysłu. Opracowano wytyczne polityczne dotyczące skutecznych środków ułatwiających przyjmowanie ekoinnowacji przez zainteresowane strony.

Ponadto w przypadku każdego z pięciu głównych sektorów (budowlanego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego i energetycznego) zidentyfikowano przykłady pozytywnego wpływu na ekoinnowacje. W celach edukacyjnych przeanalizowano także projekty zakończone niepowodzeniem.

Wyniki projektu GREENXPO przekroczyły oczekiwania w zakresie promowania współpracy i pracy zespołowej na wszystkich szczeblach. Na portalu INNOVATIONSEEDS ustanowiono otwartą wspólnotę wirtualną, w której do kwietnia 2015 r. zarejestrowało się ponad 3000 użytkowników — znacznie więcej niż pierwotnie zakładano. Co więcej ponad 800 osób spotkało się osobiście w celu omówienia podejść pozwalających na przyspieszenie przyjmowania ekoinnowacji. W dziedzinie biznesu sieci zrzeszały niemal 100 000 przedsiębiorstw na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Portal internetowy, ekoinnowacja, GREENXPO, decydent, sieć
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę