Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczne środki przeciwpsychotyczne dla dzieci

Zaburzenia zachowania (CD) wiążą się z nawracającym naruszaniem stosownych do wieku zasad i norm społecznych. Dzieci i nastolatki konsekwentnie przejawiające takie antyspołeczne zachowania otrzymują pozarejestracyjne leki przeciwpsychotyczne takie jak rysperydon.
Bezpieczne środki przeciwpsychotyczne dla dzieci
CD jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego, jako że znacząco zaburza funkcjonowanie społeczne, szkolne lub zawodowe chorych. Użycie psychostymulantów i innych środków przeciwpsychotycznych w leczeniu CD zostało ograniczone ze względu na niepożądane działania neurologiczne i wątpliwą skuteczność.

Rysperydon i arypiprazol są lekami z wyboru, lecz jak do tej pory brak jest bazujących na dowodach wskazań do ich użycia w leczeniu CD u dzieci i nastolatków z prawidłowym IQ. Finansowany przez UE projekt PERS (Paediatric European risperidone studies) miał na celu przeprowadzenie badań klinicznych, aby wypełnić luki w wiedzy na ten temat, ze szczególnym uwzględnieniem endokrynnych/metabolicznych działań niepożądanych, efektów terapeutycznych, długoterminowej tolerancji i bezpieczeństwa takich leków.

Poczyniono wyraźne postępy w kierunku przeprowadzenia badań klinicznych. Sfinalizowano protokoły badawcze oraz przygotowano karty obserwacji pacjenta i formularze świadomej zgody. Nie udało się uzyskać poszerzenia zgody na wprowadzenie rysperydonu do obrotu o zastosowania pediatryczne w leczeniu CD, jako że nie było możliwości przeprowadzenia badań klinicznych. Stało się tak z powodu wycofania produktu przeznaczonego do testów przed przekazaniem go pacjentom i rozpoczęciem badań w drugim okresie projektu.

Rysperydon i arypiprazol są pozarejestracyjnymi środkami przeciwpsychotycznymi, których dane bezpieczeństwa są niepełne. Uczestnicy projektu PERS kontynuowali badania obserwacyjne, kierowane przez naukowców z różnych krajów, i z powodzeniem dokonali rekrutacji ponad 400 pacjentów z CD, schizofrenią, zaburzeniami dwubiegunowymi, autyzmem, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, ADHD i zespołem Tourette’a.

Badacze zebrali istotne dane dotyczące zdarzeń niepożądanych związanych z użyciem tych środków przeciwpsychotycznych u dzieci. Utworzono imponującą bazę danych, która zawiera wszechstronne informacje na temat leczenia, stylu życia, parametrów endokrynologicznych, wzrostu i wyników laboratoryjnych.

Jednym z głównych wyników wstępnych jest odkrycie, że długoterminowe stosowanie rysperydonu ma ujemny wpływ na czynności wątroby, podwyższa poziom prolaktyny i zwiększa masę ciała. Z kolei takie leki przeciwpsychotyczne, jak olanzapina i kwetiapina, również zwiększają indeks masy ciała (BMI) i powodują sercowo-metaboliczne działania niepożądane. Natomiast odstawienie leków znacząco obniża masę ciała, zmniejsza obwód w talii, ogranicza BMI i poprawia przemianę materii.

Działalność projektu PERS zwiększyła bazującą na dowodach wiedzę na temat bezpieczeństwa i skuteczności tych atypowych środków przeciwpsychotycznych u dzieci i nastolatków. Szeroko zakrojone działania popularyzujące wyniki projektu przyczynią się do opracowania lepszych wytycznych dotyczących leczenia farmakologicznego zaburzeń psychiatrycznych u dzieci. W rezultacie przełoży się to na poprawę jakości życia tych pacjentów i ich rodzin.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przeciwpsychotyczny, dzieci, zaburzenia zachowania, rysperydon, PERS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę