Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ogromne postępy w miniaturyzacji mobilnej technologii monitorowania zdrowia

Siłą napędową ciągłego dążenia do miniaturyzacji jest świadomość licznych zalet tego procesu. Celem pewnej unijnej inicjatywy było opracowanie i wyprodukowanie maleńkich komponentów optoelektronicznych o zwiększonej funkcjonalności w porównaniu z większymi poprzednikami.
Ogromne postępy w miniaturyzacji mobilnej technologii monitorowania zdrowia
W ramach projektu M6 (Micro- multi-material manufacture to enable multifunctional miniaturised devices), finansowanego ze środków UE, powstała wirtualna platforma ułatwiająca współpracę między specjalistami w zakresie innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań. Celem projektu M6 było uwolnienie diagnostyki medycznej od ograniczeń laboratoriów badawczych i medycznych i przybliżenie jej do łóżek pacjentów, gdzie byłoby możliwe kontrolowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia w czasie rzeczywistym.

Prace rozpoczęto od przeanalizowania aktualnej sytuacji w zakresie nowych materiałów i technologii produkcji stosowanych do różnych potencjalnych miniaturowych urządzeń. Dzięki współpracy badawczej i wymianie naukowej oraz międzynarodowym programom wyjazdowym projekt M6 objął wiele różnych tematów, którymi zajmowały się organizacje partnerskie w Niemczech, Zjednoczonym Królestwie, Chinach i Japonii. Ośmiu badaczy pracowało nad możliwymi wyzwaniami i problemami dotyczącymi integracji miniaturowych urządzeń z nowymi materiałami i procesami, a także ich charakterystyką i testowaniem oraz demonstracją możliwości ich produkcji i potwierdzeniem niezawodności.

Prace koncentrowały się na najnowszych osiągnięciach, w tym przede wszystkim na platformie technologicznej do monitorowania zdrowia w punkcie opieki (POCT), umożliwiającej diagnostykę in vitro (IVD) i in vivo oraz nieinwazyjne badania fizjologiczne. W efekcie powstał automatyczny system IVD POCT do analizy cząsteczek układu odpornościowego oraz nowy zdalny test POCT in vivo do nieinwazyjnej analizy przepływu krwi.

Opracowane w ramach projektu M6 systemy POCT nowej generacji wytyczają nowe kierunki w zakresie technologii diagnostyki i oceny klinicznej, a także przygotowują grunt pod stworzenie różnych innowacyjnych technologii biomedycznych. Dzięki temu Europa i Chiny będą mogły zająć czołowe miejsce w produkcji zminiaturyzowanych urządzeń i produktów. Skorzystają na nich także obywatele dzięki łatwiejszemu dostępowi do nowoczesnej medycyny, umożliwiającej wczesną diagnostykę, terapię i leczenie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologia monitorowania zdrowia, M6, zminiaturyzowane urządzenia, testy w punkcie opieki, diagnostyka in vitro
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę