Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Białko zapobiegające zamarzaniu ulepsza przechowywanie żywności

Jeden z projektów UE zajął się wykorzystaniem białka zapobiegającego zamarzaniu (białka AFP) do eliminowania uszkodzeń powodowanych przez lód podczas zamrażania, co może znacznie poprawić termin przydatności żywności.
Białko zapobiegające zamarzaniu ulepsza przechowywanie żywności
Postępy w metodach transportu chłodniczego pozwoliły znacząco wydłużyć terminy przydatności żywności i zwiększyć dostęp dużych sklepów do importów z całego świata. Niestety, podczas zamrażania i rozmrażania mogą powstawać kryształki lodu, które niszczą ścianki komórkowe, pogarszając jakość produktów.

Celem projektu "Freeze control in food by ice binding proteins" (FREEZECONTROL BY IBP) było stwierdzenie, czy zastosowanie białek AFP mogłoby zapobiegać takim uszkodzeniom. W ramach projektu rozwijano technologie kriokonserwacji wykorzystujące białka AFP do hamowania wzrostu kryształków lodu mogących uszkadzać ściany komórkowe — podobny mechanizm pomaga wielu organizmom przetrwać w ujemnych temperaturach.

Badacze zaprojektowali dwie nowe technologie pomiaru aktywności białek AFP. Pierwsza to specjalnie zaprojektowany, komputerowo sterowany system chłodzonego stolika przedmiotowego do mikroskopu. Drugą stanowi układ mikrofluidyczny umożliwiający kontrolowanie temperatury kryształów lodu w środowisku mikroskopowym.

Zidentyfikowano klasę białek AFP o większym wpływie na rekrystalizację i kształtowanie lodu — procesy, których powstrzymanie mogłoby znacznie poprawić kriokonserwację. W ramach projektu udało się też zwiększyć skalę produkcji wielu białek AFP, co jest niezbędne do badań nad kriokonserwacją.

Przeprowadzone badania dowiodły potencjału białek wiążących lód, na przykład białek AFP, w zakresie poprawiania jakości mrożonej żywności. Ich praktyczne zastosowanie pozwoliłoby usprawnić zarządzanie łańcuchami chłodniczymi, zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych i zminimalizować zagrożenia dla zdrowia związane z importowaniem i eksportowaniem produktów mrożonych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Białko zapobiegające zamarzaniu, przechowywanie żywności, uszkodzenia powodowane przez lód, kontrola zamarzania, białka wiążące lód
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę