Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EU-JORDANNET II — Wynik w skrócie

Project ID: 311910
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Jordania

Partnerstwa dwustronne między UE a Jordanią

Uczestnicy pewnego unijnego projektu zajęli się rozszerzeniem wcześniejszych prac w celu promowania współpracy między Europą a Jordanią. Projekt umożliwił monitorowanie i ocenę relacji badawczych, utrzymywanie sieci punktów kontaktowych (KPK), oferowanie niewielkich stypendiów mobilności i udział w organizowaniu kilku sesji szkoleniowych i konferencji.
Partnerstwa dwustronne między UE a Jordanią
Program Komisji Europejskiej BILAT wspomaga współpracę dwustronną i dialog między Europą a wybranymi krajami pozaeuropejskimi. W ramach programu BILAT koordynowano już w przeszłości jeden projekt partnerski UE (EU-JORDANNET, 2009–2012), realizowany we współpracy z jordańską Wyższą Radą Nauki i Technologii (HCST).

Finansowany ze środków UE projekt EU-JORDANNET II (Enhancement of Jordan-European S&T partnerships) stanowił kontynuację i rozszerzenie inicjatywy EU-JORDANNET. Jego celem było poszerzanie istniejącej współpracy badawczej między UE i Jordanią oraz ustanawianie nowych kontaktów. Współpraca badawcza objęła zarówno środowiska akademickie, jak i sektor prywatny, z naciskiem na inicjatywy szkoleniowe dla pojedynczych osób. Monitorowanie i analizowanie prac projektu pozwoliło wskazać kierunki przyszłych strategicznych interwencji politycznych.

Uczestnicy konsorcjum zorganizowali jednodniową sesję szkoleniową dla punktów centralnych, w tym dla siedmiu tematycznych krajowych punktów kontaktowych (KPK). Sesję podzielono na dwie części: szkolenie dotyczące programu Horyzont 2020 i model szkoleniowy projektu. W odrębnej sesji szkoleniowej dla KPK wzięli udział przedstawiciele 28 KPK z regionu śródziemnomorskiego.

Podczas dnia informacyjnego dla przybywających stypendystów goszczono 38 uczestników. We współpracy z projektem MED-DIALOGUE zorganizowano też pierwszy tematyczny dzień partnerski poświęcony technologiom informatycznym i komunikacyjnym. Udział aż 38 uczestników potwierdził żywe zainteresowanie tematyką. Wsparcie konsorcjum umożliwiło też dwóm badaczom jordańskim udział w dużej konferencji informatycznej.

Podczas innego warsztatu tematycznego poświęconego żywności i NMP przeszkolono 90 badaczy jordańskich w zakresie formułowania propozycji badawczych i znajdowania partnerów. W szkoleniu specjalnym dotyczącym kwestii administracyjnych i finansowych uczestniczyło 47 badaczy i pracowników podmiotów zarządzających finansami.

W ramach projektu zorganizowano też warsztat szkoleniowy dla 62 badaczy. Aby zapewnić kontynuację działalności po zakończeniu projektu, utworzono dla zaangażowanych badaczy grupę w serwisie LinkedIn. Dla potrzeb wymiany personelu dla badań i innowacji (RISE) zorganizowano wideokonferencję, podczas której zaprezentowano szczegółowe informacje o tym działaniu i podano wskazówki dotyczące budowania konsorcjów. Dodatkowo sfinansowano udział 18 badaczy jordańskich w wydarzeniach UE: spotkaniach budowania konsorcjów projektowych, konferencji "Let’s 2014" i wydarzeniu "ICT Proposers’ Day".

Projekt EU-JORDANNET II wspomógł wymianę i współpracę badawczą między UE i Jordanią. Podjęte wysiłki zaowocowały nowym dialogiem programowym i pozwoliły promować badania jordańskie w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jordania, współpraca dwustronna, nauka i technologia, EU-JORDANNET II, współpraca badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę