Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Monitorowanie środowiska morskiego przez obywateli

Działania człowieka i inne czynniki mogą powodować w środowiskach morskich zakwity glonów i niszczenie siedlisk, wpływając negatywnie również na zdrowie ludzkie i życie lokalnych społeczności. Typową metodą oceny jakości wody jest pomiar optyczny, umożliwiający określanie zawartości ścieków, ilości rozpuszczonej materii organicznej, ilości osadów i aktywności biologicznej.
Monitorowanie środowiska morskiego przez obywateli
Projekt "Citizens' observatory for coast and ocean optical monitoring" (CITCLOPS) zajmie się opracowaniem metod określania cech optycznych wody naturalnej. Połączenie tanich czujników z namiarami geograficznymi i społecznościową platformą internetową pozwoli gromadzić i przetwarzać dane na temat koloru, przejrzystości i właściwości fluorescencyjnych wody.

Partnerzy projektu tworzą szybkie i łatwe w zastosowaniu techniki, w tym aplikację umożliwiającą określanie jakości wody na podstawie zdjęć robionych telefonem. Rozważane są też zakładane na ciało aparaty cyfrowe, które umożliwiłyby rejestrowanie danych przez płetwonurków sportowych.

Kluczowymi uczestnikami projektu CITCLOPS są obywatele i decydenci polityczni. Wykorzystując urządzenia mobilne do rejestrowania, przetwarzania i przesyłania danych z czujników, obywatele mogą brać czynny udział w monitorowaniu środowiska. Dostarczone narzędzia będą pokazywać poziom doświadczenia i zaangażowania użytkownika.

Dane będą automatycznie aktualizowane, przetwarzane i archiwizowane przez Internet, a użytkownicy będą mieli do nich dostęp za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej. Wśród użytkowników znajdą się zarówno zwykli obywatele, jak i przedstawiciele władz lokalnych, którym zbierane informacje pomogą w gospodarowaniu środowiskiem przybrzeżnym.

Wysiłki projektu będą mieć istotny wpływ na formułowanie polityki i działalność badawczą, wspomagając wdrażanie dyrektyw unijnych. Należy tu wskazać przede wszystkim dyrektywę dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach, która zobowiązuje władze do szybkiego komunikowania obywatelom istotnych informacji o wynikach monitorowania wody.

Projekt CITCLOPS przyczyni się zatem do zapewnienia obywatelom UE ochrony przed takimi zagrożeniami zdrowotnymi, jak zakwity sinic i skażenia wody.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Środowisko morskie, jakość wody, obserwatorium obywatelskie, monitorowanie optyczne, monitorowanie środowiska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę