Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ekologiczne opakowania z odpadów owsianych

Naukowcy pozyskali celulozę mikrofibrylowaną (MFC) z odpadów zbożowych. Wykorzystano ją do produkcji lekkich, biodegradowalnych i odnawialnych opakowań o wyjątkowych właściwościach mechanicznych i barierowych oraz o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko.
Ekologiczne opakowania z odpadów owsianych
W Europie ponad 35% produkowanych zbóż staje się odpadem. Jednocześnie konwencjonalne opakowania generują ponad 5 milionów ton odpadów plastikowych rocznie. Ilości tych odpadów zbożowych i opakowaniowych można zmniejszyć dzięki badaniom przydatnych i przyjaznych dla środowiska zastosowań.

Celem finansowanego ze środków UE projektu FUNKIFIBRE (Cereal waste valorisation through development of functional key fibres to innovate in fibre packaging materials) było wyekstrahowanie włókien z odpadów owsianych w celu wzmocnienia plastikowych materiałów opakowaniowych. Pozwoliło to na stworzenie bardziej zrównoważonych materiałów o lepszej jakości.

Partnerzy projektu wykorzystali łuski nasion owsa, będące produktem ubocznym przemysłu spożywczego, jako nowy surowiec do przemysłowego wytwarzania MFC. Owsiane MFC poddano chemicznej modyfikacji przy pomocy przyjaznych dla środowiska procesów, dzięki czemu otrzymano hydrofobowe MFC cechujące się zwiększoną kompatybilnością z hydrofobowymi matrycami polimerowymi.

Badacze, we współpracy z przedsiębiorcami zaangażowanymi w projekt, opracowali i scharakteryzowali dwa typy tradycyjnych opakowań plastikowych oraz przeanalizowali, które z nich będą najlepiej nadawały się do ostatecznego zastosowania. W rezultacie powstało opakowanie o ulepszonych właściwościach mechanicznych, termicznych i barierowych w porównaniu z tradycyjnymi matrycami polimerowymi.

Projekt FUNKIFIBRE przyczyni się do zwiększania świadomości konsumentów, sprowadzając zakup produktów pakowanych na bardziej zrównoważoną i przyjazną dla środowiska drogę. Taka zmiana dotycząca konwencjonalnych metod przyniesie skutki ekonomiczne zarówno branży zbożowej, jak i opakowań, a co bardziej istotne, pozwoli zminimalizować szkodliwy wpływ na środowisko.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Celuloza mikrofibrylowana, FUNKFIBRE, włókna funkcjonalne, odpady owsiane, hydrofobowe matryce polimerowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę