Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Koordynacja i wsparcie dla badań środowiskowych

Nakreślono plan zrównoważonych i opartych o współpracę badań środowiskowych dla kilku instytucji partnerskich z Europy i Ameryki Łacińskiej.
Koordynacja i wsparcie dla badań środowiskowych
Finansowany przez UE projekt ENSOCIO-LA (ENSOCIO-LA: Strategic, sustainable R&I cooperation with Latin America (climate action, resource efficiency and raw materials)) zrzeszył 14 partnerów z Europy i Ameryki Łacińskiej, zajmujących się działaniami na rzecz klimatu, wydajnością zasobów i surowcami. Stworzono sieć kontaktów i współpracy partnerskiej w ramach istniejących już projektów dwustronnych i wielostronnych, ustanawiając nowe ścieżki współpracy między naukowcami, przemysłem a użytkownikami.

W projekcie ENSOCIO-LA dokonano przeglądu 500 projektów i zidentyfikowano inicjatywy, których działania partnerskie mogłyby pomóc w realizacji priorytetowych potrzeb krajów i sektorów. Naukowcy z projektu uczestniczyli w działaniach promujących współpracę i sukces przyszłego finansowania oraz wysiłków badawczych.

Uczestnicy projektu zainicjowali w miarę możliwości działania wspierające i dostarczyli wskazówek dotyczących priorytetów badawczych oraz uczestnictwa w programach takich jak Horyzont 2020. Uczestnicy projektu opracowali specyficzny plan podsumowujący te działania, priorytety i zalecenia.

Naukowcy opracowali też publiczną, internetową platformę wiedzy o rejestrowaniu i ocenie projektów. Zawiera ona szczegółowe opisy i dane kontaktowe w przypadku każdego projektu.

Sieć wspomaga proces informowania decydentów i promuje zastosowanie wyników badań w przemyśle, wychodząc naprzeciw wyzwaniom społeczeństwa w obszarach dwuregionowych i obustronnie priorytetowych. Pomoże także UE wykroczyć poza produkowanie postępowych rozwiązań technologicznych i wnosić wkład strategiczny w dialog polityczny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania środowiskowe, ENSOCIO-LA, działania na rzecz klimatu, wydajność zasobów, surowce
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę