Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Krople do oczu PHMB w leczeniu infekcji oka Acanthamoeba keratitis

W ramach europejskiego badania testowana jest nowa postać leku na wyniszczającą infekcję oka. Zadaniem projektu jest też zwiększenie świadomości ryzyka stosowania soczewek kontaktowych i istotności szybkiego rozpoznawania infekcji oka.
Krople do oczu PHMB w leczeniu infekcji oka Acanthamoeba keratitis
Acanthamoeba keratitis jest rzadkim zarażeniem pełzakowatym oka, występującym głównie u osób stosujących jednorazowe soczewki kontaktowe. Jeśli choroba ta nie jest właściwie leczona, może znacząco pogorszyć wzrok, a nawet doprowadzić do jego utraty. W związku z tym należy koniecznie opracować i wdrożyć nowe, skuteczne metody leczenia tej infekcji.

W związku z tym finansowany przez UE projekt "Orphan drug for Acanthamoeba keratitis" (ODAK) miał za zadanie przetestować skuteczność poliheksanidu (PHMB). PHMB został stworzony jako lek sierocy w UE do leczenia zarażenia oka Acanthamoeba keratitis. Podczas projektu ODAK zostaną przeprowadzone badania niekliniczne oraz badania kliniczne fazy I i III. Oprócz badań jakości, bezpieczeństwa i skuteczności PHMB partnerzy projektu ODAK będą również tworzyć zalecenia dotyczące praktyk klinicznych i metod zwalczania Acanthamoeba keratitis.

Ocena retrospektywna wyników klinicznych leczenia zarażonych Acanthamoeba keratitis nielicencjonowanymi lekami pokazała, że 96% pacjentów używała soczewek kontaktowych i że PHMB był najczęściej stosowanym lekiem. Stwierdzono, że skuteczność PHMB jest na dobrym poziomie i produkt ten ma szansę stać się oficjalnym, zatwierdzonym lekiem na zarażenia Acanthamoeba keratitis.

Partnerzy projektu ODAK postanowili więc zoptymalizować postać leku z PHMB jako substancją czynną. Przebadano do tej pory na modelach przedklinicznych różne postaci leku pod kątem skuteczności i tolerowalności przez oczy.

Jednocześnie konsorcjum prowadzi działalność popularyzatorską, aby zwiększyć świadomość na temat choroby oraz wiedzę o jej diagnozowaniu i leczeniu. Projekt był również promowany przez media społecznościowe, gdzie zawarto informacje o podejmowanych działaniach i poczynionych postępach.

Poprawa istniejących, empirycznych metod zwalczania Acanthamoeba keratitis z zastosowaniem PHMB w ramach projektu ODAK oznacza większą biodostępność na powierzchni oka i lepszy indeks terapeutyczny. Projektowany lek w postaci kropli do oczu będzie miał też zminimalizowane działania niepożądane i jego stosowanie ograniczy zapotrzebowanie na hospitalizację i leczenie chirurgiczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Infekcje oka, soczewki kontaktowe, Acanthamoeba keratitis, poliheksanid, PHMB, krople do oczu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę