Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze roboty koncentrujące uwagę na przedmiotach

Możliwość przetwarzania i wykorzystywania informacji czysto wizualnych podczas manipulowania przedmiotami bez względu na ich cechy fizyczne będzie jedną z najważniejszych funkcji robotów nowej generacji. Nowa technologia eliminuje wcześniej istniejące bariery i dystansuje konkurencję.
Lepsze roboty koncentrujące uwagę na przedmiotach
Proponowano wiele rozwiązań, ale do przetwarzania w czasie rzeczywistym cykli percepcji o pętli zamkniętej potrzebne było zastosowanie radykalnie uproszczonych modeli systemu. Oznacza to ograniczenia pod względem identyfikacji informacji sensorycznych mających znaczenie dla danego zadania (komunikacja sensoryczno–semantyczna).

Naukowcy opracowali nowe metody umożliwiające budowę i aktualizację szczegółowych trójwymiarowych odwzorowań opartych na informacjach sensorycznych uzyskiwanych ze scenerii w czasie rzeczywistym. Dzięki unijnemu wsparciu dla projektu FASTDEFORM uczeni stworzyli pionierski system, który jest skuteczniejszy niż inne nowe metody.

W projekcie FASTDEFORM wykorzystano równoległe procesory graficzne, programowalne układy logiczne wykonujące szybkie obliczenia głównie na potrzeby generowania obrazów, animacji i wideo. Koncepcje oparte na uwadze wzrokowej umożliwiają koncentrację na danych elementach scenerii na odpowiednim poziome abstrakcji, w czym pomagają informacje sensoryczne uzyskiwane w czasie rzeczywistym, jak i zgromadzone wcześniej.

Naukowcom udało się istotnie poprawić szybkość, niezawodność i dokładność postrzegania i rozumienia złożonej sceny dynamicznej. W tym celu wykorzystano integrację symulacji i percepcji wizualnej, przeprowadzaną w czasie rzeczywistym na tym samym sprzęcie.

Niezawodną i szybką pracę systemu potwierdzono w trzech różnych zadaniach. Dotyczyły one manipulowania dużą liczbą sztywnych przedmiotów, manipulowania składaną broszurą papierową o złożonym kształcie oraz opartym na wizji sterowaniu robotem z wykorzystaniem informacji zwrotnej pochodzącej z czujnika wizyjnego. Więcej informacji można znaleźć w internecie.

Technologia FASTDEFORM umożliwia systemom robotycznym postrzeganie i rozumienie skomplikowanych manipulacji dokonywanych na niesztywnych i dynamicznie zmieniających się przedmiotach. Pozwala to wyjść poza wysoce ograniczone środowisko przemysłowe i zastosować te rozwiązania w nowych dziedzinach w produkcji, medycynie czy urządzenia domowych. Efektem może być nowa generacja urządzeń wykorzystujących ludzkie zdolności do pomagania człowiekowi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Robotyka, informacje wizualne, manipulowanie przedmiotami, przetwarzanie w czasie rzeczywistym, procesor graficzny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę