Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fotokatalizatory pomagają Wietnamowi w usuwaniu zanieczyszczeń

Stosowane na całym świecie pestycydy i herbicydy mogą utrzymywać się w środowisku, skażając wodę pitną i irygacyjną toksycznymi związkami organicznymi. Przykładem może być Wietnam, gdzie używane podczas wojny herbicydy i dioksyny przedostały się do cyklu wodnego, czego efektem są zachorowania na nowotwory oraz wady genetyczne u noworodków.
Fotokatalizatory pomagają Wietnamowi w usuwaniu zanieczyszczeń
Fotokatalizatory to jedno z najtańszych i najskuteczniejszych sposobów usuwania toksycznych zanieczyszczeń organicznych — wymagają tylko tlenu i światła słonecznego. Obecnie technika ta ma ograniczone zastosowanie ze względu na powolne tempo rozkładu fotokatalitycznego oraz wysokie koszty budowy fotoreaktora.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu 4G-PHOTOCAT (Fourth generation photocatalysts: nano-engineered composites for water decontamination in low-cost paintable photoreactors) opracowano nową generację tanich, uzyskanych w oparciu o nanoinżynierię fotokatalizatorów służących do odkażania wody przy pomocy energii słonecznej. W skład konsorcjum weszło siedmiu partnerów akademickich i trzech przemysłowych z pięciu państw członkowskich UE oraz dwóch krajów południowo-wschodniej Azji.

Nowo opracowane fotokatalizatory zawierają cząsteczki dwutlenku tytanu połączone z nanostrukturalnymi katalizatorami redoks opartymi na tanich i łatwo dostępnych elementach. Zastosowano je w postaci farby, co pozwoliło na nanoszenie warstw fotoaktywnych na różne powierzchnie. Takie malowane fotoreaktory można by stosować jako tanie urządzenia do oczyszczania wody pitnej i irygacyjnej z wysoce toksycznych zanieczyszczeń organicznych (POP).

Niedrogie malowane fotoreaktory są wykorzystywane do odkażania na odległych obszarach wiejskich w Wietnamie i innych krajach. Celem jest poprawa stanu zdrowia ludzi ubogich zamieszkujących tereny zniszczone przez stosowanie herbicydów i innych toksycznych substancji organicznych.

Fotokatalizatory opracowane przez partnerów projektu mogą znaleźć też inne zastosowania, na przykład w oczyszczaniu powietrza lub wytwarzaniu energii słonecznej. Omawiane prace będą miały też duże znaczenie dla nanotechnologii, w tym takich jej dziedzin, jak katalizatory, medycyna, środowisko, energetyka i transport. Nie może zatem dziwić, że zgodnie z prognozami, w najbliższych 10 latach rynek zastosowań fotokatalitycznych będzie dynamicznie się rozwijać.

Ponadto sieci współpracy powstałe w ramach projektu 4G-PHOTOCAT stanowią platformę długofalowej wymiany i współpracy naukowej między uczonymi, przemysłem i MŚP z UE oraz krajów Stowarzyszenia Państw Azji Środkowo-Wschodniej (ASEAN). W ich ramach zorganizowano krótkie wymiany naukowe oraz sfinansowano prace 48 początkujących badaczy, którzy mieli możliwość odwiedzenia laboratoriów partnerskich i zdobycia cennego doświadczenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wietnam, fotokatalizatory, fotoreaktor, 4G-PHOTOCAT, dwutlenek tytanu, trwałe zanieczyszczenia organiczne, Stowarzyszenie Państw Azji Środkowo-Wschodniej
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę