Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejska sieć badań nad energią słoneczną

Naukowcy oraz właściciele zakładów przemysłowych z całej Europy zaangażowali się w realizację unijnego projektu, którego celem był rozwój technologii solarnych przy jednoczesnym wzmocnieniu współpracy transnarodowej i odblokowaniu nowych możliwości biznesowych w europejskim sektorze energii słonecznej.
Europejska sieć badań nad energią słoneczną
Wspierając ambitne plany UE dotyczące wdrożenia technologii z zakresu energii odnawialnej przed 2020 rokiem, Komisja Europejska zapoczątkowała realizację Europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE). Jednym z jego kluczowych założeń jest tworzenie inicjatyw branżowych w imię szybkiego wdrożenia technologii fotowoltaicznych i skoncentrowanej energii słonecznej na szeroką skalę, tak aby społeczeństwo poniosło przy tym jak najmniejsze koszty i odniosło największe możliwe korzyści. Jednym z nich jest Europejska inicjatywa na rzecz energii słonecznej, która zakłada 12% udział energii wytworzonej w panelach fotowoltaicznych oraz parytet sieci w większości krajów europejskich do 2020 roku.

Finansowana przez UE inicjatywa SOLAR-ERA.NET (ERA-NET on solar electricity for the implementation of the solar Europe Industry Initiative) jest projektem typu ERA-NET zrzeszającym ponad 20 programów na rzecz badań naukowych i innowacji z dziedziny technologii umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Utworzona została sieć regionalnych i krajowych organizacji finansujących, aby wzmocnić współpracę transnarodową w obrębie programów dedykowanych badaniom naukowym i innowacjom. Celem zespołu było przyczynienie się do osiągnięcia celów planu EPSTE poprzez prowadzenie ukierunkowanych działań transnarodowych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej.

W ramach projektu SOLAR-ERA.NET wystosowano cztery wspólne zaproszenia do składania wniosków, a swoje programy w zakresie badań naukowych, rozwoju technicznego i innowacji przedstawiło 17 zaangażowanych państw i regionów. Suma środków publicznych stanowiących budżet każdego zaproszenia opiewała średnio na 12 milionów euro.

W odpowiedzi na wystosowane zaproszenia powstały 32 transnarodowe projekty (24 z dziedziny technologii fotowoltaicznych i 4 zajmujące się skoncentrowaną energią słoneczną), którym przyznano fundusze publiczne w wysokości 23 milionów euro. Projekty te objęły swoim zasięgiem szeroki wachlarz nowoczesnych badań poświęconych technologiom fotowoltaicznym. Wśród podejmowanych tematów znalazły się niedrogie systemy przechowujące energię cieplną, nowe materiały zwiększające skuteczność procesu przekształcania energii słonecznej, inteligentne zarządzanie energią słoneczną od pojedynczych komórek po sieć oraz wysoko wydajne moduły fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami. Bliżej przyjrzano się również kwestii ogniw tandemowych o wysokiej wydajności, produkcji modułów słonecznych metodą „roll-to-roll” i konkurencyjnym systemom dachowych baterii słonecznych.

Duże zaangażowanie szerokiego grona zainteresowanych stron pozwoliło stworzyć bardziej ustrukturyzowane podejście do zróżnicowanego pejzażu naukowego z zakresu fotowoltaiki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sieć, energia słoneczna, współpraca transnarodowa, fotowoltaika, SOLAR-ERA.NET
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę