Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zdrowy tryb życia zmniejsza ryzyko demencji

Innowacyjny program na rzecz zdrowia umysłowego, łączący interwencję związaną ze stylem życia, profilowanie online i wiedzę kliniczną, może pomóc w zapobieganiu demencji lub opóźnić jej początek.
Zdrowy tryb życia zmniejsza ryzyko demencji
Demencja to ogólny termin opisujący bardziej znaczące pogorszenie pamięci lub funkcji poznawczych niż w prawidłowym przebiegu starzenia. Wprawdzie nie mamy wpływu na dziedziczne czynniki ryzyka, jednak możemy zmienić te aspekty stylu życia, które przyczyniają się do demencji, takie jak brak ruchu i zła dieta.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu IN-MINDD (Innovative midlife intervention for dementia deterrence) z powodzeniem poszerzyli powszechną wiedzę na temat zapobiegania demencji i stworzyli programy na rzecz zdrowego stylu życia.

Projekt IN-MINDD stworzył narzędzie online dla osób w wieku od 40 do 60 lat, które generuje profile czynników ryzyka demencji oraz ocenia styl życia pod kątem zdrowia mózgu (Lifestyle for Brain Health, LIBRA). Model LIBRA porównano z bazą danych dużej populacji. Projekt IN-MINDD zwraca się do potencjalnych przyszłych pacjentów, kiedy są jeszcze w średnim wieku, aby pomóc im w zmianie stylu życia i zmniejszeniu ryzyka demencji.

Stworzono środowisko pomocy online zapewnianej przez ekspertów klinicznych, która wraz z informacją wygenerowaną przez użytkownika została wykorzystana do przetestowania narzędzia online w randomizowanych badaniach klinicznych z grupą kontrolną w całej Europie. Co ważne, projekt IN-MINDD korzysta z mediów społecznościowych, aby propagować przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i profilaktykę demencji na całym świecie.

Na całym świecie społeczne i ekonomiczne koszty związane z demencją są szacowane na ponad 800 miliardów dolarów amerykańskich. Zmniejszenie ich miałoby znaczący wpływ na służbę zdrowia, szczególnie w starzejących się społeczeństwach. Proponowane przez uczestników projektu IN-MINDD zmiany stylu życia mogą również wpłynąć na inne modyfikowalne schorzenia, takie jak choroby serca.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowe życie, demencja, IN-MINDD, model LIBRA, randomizowane badania kliniczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę