Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Obrazowanie wspomaga działania terapeutyczne i interwencyjne

Obrazowanie medyczne zrewolucjonizowało diagnostykę chorób. Dalsze udoskonalenie istniejącej technologii pomogłoby usprawnić planowanie zabiegów chirurgicznych oraz procedur pooperacyjnych.
Obrazowanie wspomaga działania terapeutyczne i interwencyjne
Ostatnie postępy w zakresie obrazowania umożliwiają badanie części ciała z nieosiągalną wcześniej dokładnością, zmieniając tym samym sposób wykonywania procedur terapeutycznych i interwencyjnych. Ponadto, obrazowanie medyczne może pomóc w prognozowaniu i monitorowaniu rekonwalescencji oraz określaniu rokowań pooperacyjnych, jak również w określaniu dokładnych granic między zdrową i chorą tkanką. To ostatnie zadanie wymaga często połączenia obrazów z różnych technik w celu uzyskania maksymalnej rozdzielczości.

Finansowany ze środków UE projekt TAHITI (Improving therapy and intervention through imaging) to multidyscyplinarna inicjatywa, której ogólnym założeniem było opracowanie nowych technik i metod pomagających w tworzeniu nowych procedur terapeutycznych i chirurgicznych. W skład konsorcjum TAHITI weszły trzy instytucje europejskie oraz Uniwersytet im. Johnsa Hopkinsa w USA.

Naukowcy opracowali narzędzia ułatwiające tworzenie nowych procedur przetwarzania obrazu i wykorzystywania obrazów medycznych w planowaniu kardiologicznych operacji chirurgicznych. Jeżeli chodzi o ocenę zawału mięśnia sercowego, opracowano nową metodę segmentacji i analizy blizn pozawałowych oraz analizy obrazów PSIR (Phase-Sensitive Inversion Recovery). Powstał również nowy protokół i narzędzia analityczne do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), umożliwiające określanie obszaru ryzyka, a także nowa metoda uzyskiwania intuicyjnych informacji na potrzeby procedur elektrofizjologicznych.

Prace objęły też stworzenie metodologii planowania operacji na wątrobie. Narzędzia do cystoskopii przetestowano w dziedzinie terapii i chirurgii wątroby, a także na zabiegach z wykorzystaniem endoskopu. Połączenie danych z tomografii komputerowej i MRI umożliwiło diagnostykę przerzutów oraz segmentację zdrowej tkanki miękiszowej, pomagając w prowadzeniu interwencji chirurgicznych. Dodatkowo, multimodalne połączenia trójwymiarowych danych przedoperacyjnych z monitorowaniem w czasie rzeczywistym podczas zabiegu okazało się bardzo pomocne przy operowaniu tkanek miękkich i interwencjach w rejonie jamy brzusznej. Obrazowanie pomogło też w określeniu skutków stosowania nowych leków in vivo w kontekście neuropatii obwodowej wywołanej przez chemioterapię.

Reasumując, rezultaty projektu TAHITI powinny przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Europie dzięki nowym i bezpieczniejszym metodom terapeutycznym i chirurgicznym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obrazowanie medyczne, chirurgia, TAHITI, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, cystoskopia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę