Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Drzewa jako wskaźniki zmian temperatury na przestrzeni tysiąca lat

Naukowcy dokonali rekonstrukcji klimatu na przestrzeni jednego tysiąclecia, wykorzystując do tego celu sygnały izotopowe zapisane w słojach drzew.
Drzewa jako wskaźniki zmian temperatury na przestrzeni tysiąca lat
Pozyskanie dowodów opisujących zmiany klimatyczne zachodzące długotrwale w przeszłości jest kluczowe dla zrozumienia wpływu zmian klimatu na ekosystemy w przyszłości. Informacje mogą pomóc w odkryciu przyczyn naturalnych, jak i tych przypisywanych działalności człowieka, kryjących się za zmianami temperatury, oraz pomóc krajom UE przygotować się na ewentualne katastrofy środowiskowe.

Celem projektu EU-ISOTREC finansowanego przez UE było opisanie zmian klimatycznych oraz fizjologicznej odpowiedzi drzew na zmiany środowiskowe w różnych okresach geologicznych w przeszłości oraz współcześnie. To zadanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem klasycznych metod w połączeniu z modelowaniem i analizą szerokości, głębokości oraz sygnałów izotopowych słojów drzew, w których zapisane są informacje o wzorcach temperatury w dużej skali.

Naukowcy odkryli, że klimat na północy Syberii ociepla się w tempie zbliżonym do tego, jakie miało miejsce tysiące lat temu. Ustalili jednak, że globalne ocieplenie miało jak dotąd większy wpływ na ekosystem leśny w północnych częściach środkowej Syberii niż w części północno-wschodniej.

Ponadto w ostatnich dziesięcioleciach drzewa dostosowały się pod względem fizjologicznym do braku wody. Przewiduje się, że zmiany te będą narastały wraz z regionalnymi zmianami temperatury. Naukowcy sugerują, że w konsekwencji drzewa te zostaną poddane stresowi wywołanemu suszą i staną się bardziej wrażliwe na pożary oraz ataki insektów.

Wnioski z badań mogłyby posłużyć do opracowania narzędzi skutecznego zarządzania lasami na terytorium Rosji. Dokumentacja decyzji podejmowanych w ramach takiego zarządzania w tym rejonie świata mogłaby posłużyć krajom europejskim jako studium przypadku dla zarządzania rozległymi skutkami zmian klimatycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sygnały izotopowe, słoje, zmiany klimatyczne, zmiany środowiskowe, Syberia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę