Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wtryskiwanie wysokowydajnych izolacji

Izolacja zapewniająca ochronę zarówno przed ogniem, jak i wodą jest w branży budowlanej poszukiwana. Niestety produkty wysokowydajne, które są równocześnie ekonomiczne i łatwe w montażu w trudno dostępnych miejscach nie są powszechnie dostępne.
Wtryskiwanie wysokowydajnych izolacji
Na podstawie doświadczeń związanych z nanotechnologią, a w szczególności z nanokompozytami na bazie gliny naukowcy finansowani przez UE starają się wypełnić tę lukę rynkową, prowadząc badania w ramach projektu "Development of a novel, low-cost fireproof insulation material" (SHIELD). Ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie projektu jest możliwość montażu izolacji przy użyciu niskokosztowej, zautomatyzowanej technologii napylania/wtryskiwania.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy zespół projektu opracował materiał na bazie nanogliny, charakteryzujący się niewielką gęstością i niską przewodnością cieplną. Naukowcy pracują obecnie nad uzyskaniem lepszych właściwości mechanicznych nanogliny.

Równolegle badacze opracowują nieorganiczne spoiwo oraz dodatki zapewniające lepsze właściwości materiału, jego konsystencję oraz usprawniające obróbkę. Sposób obróbki prawdopodobnie będzie czynnikiem decydującym o spełnieniu wymogów użytkowników końcowych. Przyszłe pracą będą skoncentrowane na technologii obróbki oraz jej wpływie na właściwości produktu końcowego.

Badacze planują zademonstrowanie na skalę pilotażową syntezy nowych materiałów oraz ich zastosowań w technologii izolacyjnej SHIELD w trudnych sytuacjach. Chodzi tu na przykład o przewody wentylacyjne, drzwi przeciwpożarowe, izolacje specjalne w branży naftowej i gazowniczej oraz izolacje w sprzęcie AGD. Technologia umożliwi otwarcie nowych rynków, zarówno w przypadku partnerów zajmujących się materiałami, jak i obróbką. Będzie to również ważna technologia dla użytkowników końcowych, która zaspokoi bieżące zapotrzebowanie związane z dostępnością izolacji zabezpieczających przed działaniem ognia i wilgoci w trudno dostępnych miejscach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Izolacja, budownictwo, nanokompozyty na bazie gliny, izolacja ognioodporna, napylanie/wtryskiwanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę