Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe spojrzenie na strategiczne technologie energetyczne

Irlandzka agencja ds. zrównoważonej energetyki (SEAI) była gospodarzem 6. konferencji na temat strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET-Plan) we współpracy z Komisją Europejską.
Nowe spojrzenie na strategiczne technologie energetyczne
Do Dublinu zjechali komisarze europejscy, przedstawiciele krajowych ministerstw i eksperci ze wszystkich państw członkowskich UE, aby omówić rolę, jaką mogą odegrać w przyszłości badania nad energią w zmniejszeniu stopnia uzależnienia Europy od ropy i gazu. Szósta konferencja SET-Plan skupiła się na wdrażaniu nowych, zrównoważonych technologii energetycznych.

Otwierając konferencję, Maire Geoghegan-Quinn, ówczesna komisarz ds. badań, innowacyjności i nauki, zaakcentowała fakt, że nowy program unijny dotyczący badań i innowacyjności Horyzont 2020 powinien ułatwić uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków UE. Podkreśliła również, że bezpieczna, czysta i wydajna energia stanowi jedno z najważniejszych wyzwań programu Horyzont 2020.

Konferencja SET-Plan, organizowana w ramach projektu SET_IRELAND, była również okazją dla ówczesnego komisarza UE ds. energii, Gunthera H. Oettingera, do zaprezentowania nowo uchwalonego komunikatu na temat technologii energetycznych i innowacyjności. Kluczowym przekazem komunikatu była potrzeba wzmocnienia systemu monitorowania dla SET-Planu na każdym etapie cyklu badawczego.

W trakcie dyskusji podkreślano wspólną potrzebę stworzenia europejskiej mapy drogowej, która ustaliłaby priorytety dla badań nad zrównoważoną energią. Przedstawiono pozytywne przykłady połączonych działań państw członkowskich oraz wyrażono nadzieję na kontynuację obranej ścieżki współpracy. Tematem przewodnim dwudniowej konferencji było wezwanie do bliższej współpracy z przemysłem, co umożliwiłoby większą penetrację rynku przez innowacyjne technologie energetyczne.

Konferencja odbyła się w dniach 7-8 maja 2013 roku w ramach Prezydencji Irlandii w UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologia energetyczna, badania naukowe energii, ropa, gaz, Horyzont 2020
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę