Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykrywanie rekombinowanego hormonu wzrostu w mleku

Unikalny test do wykrywania sztucznego hormonu wzrostu w krowim mleku zwiększy zaufanie konsumenta z UE do importowanych produktów nabiałowych i będzie przeciwdziałać potencjalne nielegalnemu użyciu rekombinowanego bydlęcego hormonu wzrostu (rBST) na terenie UE.
Wykrywanie rekombinowanego hormonu wzrostu w mleku
Somatotropina bydlęca (ang. bovine somatotropin, BST) jest używana przez niektórych producentów nabiału do zwiększenia mleczności krów. Naturalna BST jest pozyskiwana tylko w małych ilościach z przysadki mózgowej bydła po uboju, a dostępny w handlu hormon jest sztucznie produkowany w bioreaktorach na masową skalę.

Podczas gdy Stany Zjednoczone i kilka innych krajów pozwalają hodowcom wstrzykiwać krowom sztuczną BST, UE nie zezwala na jej użycie. Aby wykryć sztuczną BST w produktach nabiałowych importowanych z krajów, które pozwalają na jej stosowanie, partnerzy finansowanego przez UE projektu UNIQUE-CHECK stworzyli prosty i szybki test przesiewowy. W projekcie uczestniczyli następujący partnerzy: QUB (Wielka Brytania), CER (Belgia), LABERCA (Francja), FORSITE (Wielka Brytania).

Sztuczna BST w mleku jest prawie identycznej z naturalną, co jest główną przeszkodą w tworzeniu testów rozróżniających je, zwykle opartych na przeciwciałach. UNIQUE-CHECK po raz pierwszy stworzył swoiste przeciwciało rozpoznające i wiążące sztucznie wyprodukowany hormon BST z większym powinowactwem niż jego wersję naturalną.

Do prostego i szybkiego wykrywania badacze stworzyli test paskowy, podobny do domowych testów ciążowych, które zmieniają kolor w obecności docelowego białka. Bazuje on na chemicznej reakcji między celem molekularnym (sztuczną BST) i wiążącym go swoistym przeciwciałem.

Aby potwierdzić wyniki testu paskowego opracowano w projekcie UNIQUE-CHECK również bardziej skomplikowaną metodę chemiczną, pozwalającą jednoznacznie odróżnić sztuczną rekombinowaną somatotropinę (rBST) od naturalnego hormonu wzrostu (BST) z użyciem spektrometrii mass na podstawie ładunku elektrycznego i masy cząsteczkowej.

Wstrzykiwanie krowom sztucznej BST jest wysoce kontrowersyjne, głównie z powodu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u zwierząt oraz obaw związanych z bezpieczeństwem ludzi - konsumentów. Dotychczas nie było możliwości sprawdzenia, czy mleko spożywane w UE zawiera ten hormon, jednak dzięki testom UNIQUE-CHECK konsumenci mogą odzyskać wiarę w bezpieczeństwo żywności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hormon wzrostu, mleko, somatotropina bydlęca, krowy mleczne, bezpieczeństwo żywności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę