Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skarby Antwerpii

Zainicjowane przez UE badanie poświęcone było spisowi przedmiotów należących do XVII-wiecznego kupca. Zgromadzony zbiór, zawierający książki, instrumenty naukowe, porcelanę i dzieła sztuki rzucił światło na życie i czasy swojego ówczesnego właściciela i kosmopolitycznego społeczeństwa, w którym żył.
Skarby Antwerpii
Badanie skatalogowanych zbiorów przedmiotów należących do pewnych zamożnych postaci historycznych dostarcza informacji na temat społeczeństw, w których one żyły. Manuel Ximenes (1564–1632), portugalski bankier kupiecki mieszkający w Antwerpii na początku XVII wieku był posiadaczem wspaniałego przykładu takiej kolekcji.

Finansowany ze środków UE projekt XIMENES postawił sobie za cel zbadanie tej kolekcji, jak również powiązanych z nią interesów i działań jej dawnego właściciela. Wstępną podstawę badania stanowił sporządzony w 1617 r. inwentarz spadkowy obejmujący ruchomości należące do Ximenesa i jego żony. Badanie to miało również na celu przedstawienie kultury naukowej Antwerpii oraz szerszej, międzynarodowej sieci wymiany handlowej, której częścią był ten zbiór. Projekt ten był realizowany na Uniwersytecie w Bernie od lipca 2010 r. do czerwca 2014 r.

Badanie inwentarza spadkowego z 1617 r. ujawniło bogactwo środowiska intelektualnego i materialnego tamtych czasów oraz osób należących do klasy społecznej, do której zaliczał się Ximenes. Najważniejsze elementy obejmowały około 1000 tomów różnych prac naukowych i medycznych, jak również dzieła poświęcone architekturze i fortyfikacjom, duchowości i religii oraz podróżom. Badany zbiór obejmował również pierwsze miejsce w Antwerpii poświęcone przechowywaniu porcelany. Do pozostałych przedmiotów należały instrumenty muzyczne i cenne egzemplarze srebra stołowego, biżuterii i odzieży. Na liście znajdowały się również zamówione dzieła sztuki, złącznie z „Narodzinami Wenus” pędzla Rubensa.

Projekt przedstawia majątek Ximenesa przedstawiając wartości i trendy panujące wśród szerszych elit społeczeństwa kupieckiego, do którego się zaliczał. Badanie ujawniło aspekty udziału Antwerpii w historii światowego handlu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Manuel Ximenes, Antwerpia, inwentarz spadkowy, wymiana handlowa, społeczeństwo kupieckie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę