Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Formuła 1, innowacyjność technologiczna i wydajność

Zespół naukowców z UE badał przemysł związany z wyścigami Formuły 1 w celu określenia ogólnych wzorców panujących w dziedzinach konkurencyjnych technologicznie. W niespokojnych środowiskach firmy maksymalizują swoją wydajność wykorzystując stopniowe zwiększanie innowacyjności, podczas gdy w stabilnych środowiskach radykalna innowacyjność firm prowadzi do optymalnej wydajności.
Formuła 1, innowacyjność technologiczna i wydajność
Wyścigi samochodowe Formuły 1 stanowią środowisko intensywnej konkurencji i potencjalnie wysokiej stopy zwrotu wynikającej z technologicznej innowacyjności. Stąd badanie poświęcone temu przemysłowi może zaowocować uogólnieniami znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do innych przemysłów opartych na innowacyjności w podobnym stopniu.

Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi "Driving innovation. Determinants of performance in the Formula One racing industry" (AJ86RH5GYM) zostały zbadane czynniki określające wysoką wydajność firm działających w konkurencyjnych środowiskach. Przeprowadzona analiza dotyczyła danych zgromadzonych w okresie 30, a w niektórych przypadkach nawet 60 lat i dotyczących zmian w uregulowaniach, innowacyjności firm, występującej między nimi mobilności oraz wpływu zawieranych sojuszy. Projekt ten został sfinansowany w ramach działania Marie-Curie należącego do siódmego programu ramowego (7PR), który wspiera rozwój karier akademickich. Projekt realizowany był przez dwa lata, od lipca 2012 r.

Badanie doprowadziło do wniosku, że w umiarkowanie zmieniających się środowiskach zyski będą optymalizowane dzięki metodzie stopniowego wzrostu wykorzystywanych innowacji technologicznych. Jednak w niespokojnych środowiskach bardziej opłacalne jest radykalne podejście do innowacyjności. Jako wyjaśnienie tego środowiska przestawiono dwie hipotezy. W przypadku gdy odgórne uregulowania zmuszają zespoły do wprowadzenia zmian w projekcie samochodu, dodatkowe nowe komponenty mogą zaburzyć przejściową równowagę produktu i wpłynąć na jego wydajność. Alternatywna hipoteza zakłada, że w związku z ograniczeniami czasowymi kadra kierownicza ponosi negatywne konsekwencje braku uwagi i zasobów poznawczych służących do rozwiązywania problemów spowodowanych dodaniem nowych komponentów do produktu o wypracowanej równowadze.

Członkowie zespołu uzyskali tę wiedzę oraz umiejętności praktyczne i badawcze dzięki uczestniczeniu w sesjach szkoleniowych i konferencjach.

Zrealizowane prace zaowocowały pięcioma artykułami roboczymi, z których dwa zostały opublikowane w czołowych czasopismach akademickich: „Organization Science” oraz „Industrial & Corporate Change”. Zespół projektu przestawił łącznie 12 prezentacji na konferencjach oraz kolejne 13 prezentacji na zamkniętych seminariach. Ponadto, opublikowano również łącznie sześć artykułów prasowych. Przeprowadzone badanie było przedstawiane około 250 razy w międzynarodowych mediach oraz zostało zdobywcą drugiego miejsca w konkursie na upublicznienie badań naukowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w 2014 roku.

Projekt AJ86RH5GYM przyczynił się do rozwoju polityki zarządzania dzięki przedstawieniu związku zachodzącego między Formułą 1 i innymi innowacyjnymi branżami opartymi na zaawansowanych technologiach. Projekt ten przyczynił się również do rozwoju umiejętności samych badaczy. Film, który powstał w ramach projektu, można zobaczyć tutaj.
.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Formuła 1, innowacyjność technologiczna, promowanie innowacyjności, wyznaczniki wydajności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę