Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Analiza chmury

Zespół naukowców z UE opracował skalowalne systemy do analizowania danych przechowywanych w chmurze. W kilku dużych przedsiębiorstwach przedstawiono z powodzeniem działające w czasie rzeczywistym aplikacje, które były wykorzystywane do analizy sieci i walidacji czujników.
Analiza chmury
W systemach chmury obliczeniowej dostępnych online przechowywane są olbrzymie ilości informacji, które mogą mieć duże znaczenie dla konkurencyjnej przewagi każdego przedsiębiorstwa, które byłoby zdolne do ich analizowania. Brak odpowiedniego oprogramowania sprawia, że obecnie taka analiza jest trudna, co oznacza, że Europa mogłaby odnieść korzyści z inwestycji w takie technologie.

Finansowany ze środków UE projekt "Business intelligence for the masses" (BI4MASSES) postawił sobie za cel opracowanie i wdrożenie oprogramowania do skalowalnej analityki danych przechowywanych w chmurze. Przedsięwzięcie to składało się z czterech faz: wprowadzenia usługi rozproszonej infrastruktury chmury, eksploracji danych i raportowania, przetwarzania strumieniowego w czasie rzeczywistym oraz opracowania aplikacji. Projekt był realizowany od połowy 2010 r. do połowy 2014 r.

Członkowie zespołu najpierw zaprojektowali i wdrożyli odpowiednią infrastrukturę chmury, w której zainstalowano szereg narzędzi do przetwarzania danych w systemach rozproszonych. Następnie zaprojektowano i wdrożono usługę eksploracji danych i raportowania wykorzystując narzędzia oparte na otwartym oprogramowaniu.

Pomimo tego, że zrealizowane prace zaowocowały szeregiem publikacji, prototypy nie mogły zostać rozbudowane tak, aby umożliwić obsługę milionów użytkowników, jak planowano. Powodem był brak zrównoważonego modelu biznesowego, ale problem ten został rozwiązany przez głównego badacza projektu oraz jednego ze studentów poprzez stworzenie oddzielnej spółki.

Następnie opracowano prototypową usługę przetwarzania strumienia danych i złożonych zdarzeń w czasie rzeczywistym. W końcu stworzono i przedstawiono inteligentne aplikacje oparte na usługach opracowanej wcześniej platformy. Opracowane aplikacje dostarczono kilku dużym przedsiębiorstwom; opracowane narzędzia zostały wykorzystane do analizy różnych rodzajów rejestrów ruchu sieciowego oraz walidacji danych czujników.

Projekt zaowocował stworzeniem pięciu prac magisterskich. W czasie zakończenia prac projektu trzech studentów studiów doktoranckich kontynuowało swoje badania.

Projekt BI4MASSES zaowocował opracowaniem nowych narzędzi opartych na oprogramowaniu do analizy danych przechowywanych w chmurze i przeznaczonych do zastosowań biznesowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Chmura, analiza sieci, walidacja czujnika, analityka biznesowa, eksploracja danych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę