Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

W stronę rewitalizacji języka aborygeńskiego

Opracowano najnowocześniejszą metodologię i narzędzia w celu udokumentowania, a w efekcie wsparcia rewitalizacji zagrożonych języków.
W stronę rewitalizacji języka aborygeńskiego
Australijskie języki aborygeńskie są poważnie zagrożone, dlatego ich badanie i udokumentowanie jest obecnie tak ważne. Finansowany ze środków UE projekt TAMEAL badał te języki pod względem wzajemnych relacji występujących między czterema głównymi kategoriami gramatycznymi. Kategorie te obejmują czas/aspekt (postrzeganie zdarzeń w czasie przez mówiącego), modalność i ewidencjalność (kategorię dotyczącą charakteru dowodu dotyczącego określonej wypowiedzi).

W konsorcjum uczestniczyło dziewięciu naukowców z Australii i Europy. Udało im się wspólnie opracować serię opisowych, eksperymentalnych, teoretycznych i formalnych narzędzi do badania powyższych kategorii australijskich języków aborygeńskich.

Kluczowe osiągnięcia projektu TAMEAL obejmują publikację dwóch zagadnień tematycznych w międzynarodowych czasopismach, stworzenie zestawów koncepcji teoretycznych, bazę danych filmów wideo oraz organizację szeregu międzynarodowych warsztatów. Zrealizowano również wspólne działania badawcze.

Poczynione ustalenia będą przydatne w badaniach językowych, włącznie z pracami z zakresu lingwistyki stosowanej o znaczeniu społeczno-gospodarczym, takim jak rewitalizacja języka na obszarach, na których języki australijskie są nadal żywe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Język aborygeński, rewitalizacja języka, czas/aspekt, modalność, ewidencjalność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę