Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wysokowydajne systemy obliczeniowe mają przynieść postęp i wzmocnienie europejskiego sektora finansowego

Jak nigdy przedtem, europejskie wspólnoty biznesowe i finansowe stoją przed konieczności opracowania rozwiązań, które usprawniłyby ważne praktyki finansowe zakrojone na szeroką skalę. W inicjatywie unijnej skojarzono zastosowanie superkomputerów z modelami finansowymi, aby odnieść się do zagadnienie zarządzania ryzykiem.
Wysokowydajne systemy obliczeniowe mają przynieść postęp i wzmocnienie europejskiego sektora finansowego
Wysokowydajne systemy obliczeniowe (HPC) znajdują coraz szersze zastosowanie w biznesie oraz w finansach w rozwiązywaniu problemów dotyczących dużej ilości danych. Jednocześnie, wzrost dokładności, niezawodności i częstotliwości obsługi w analityce finansowej popycha instytucje finansowe w kierunku wykorzystania systemów HPC. W efekcie, zapotrzebowanie na ekspertów finansowych z umiejętnościami w obszarze HPC nigdy nie było większe.

Dzięki funduszom unijnym, projekt HPCFINANCE (Training in modern quantitative methods and high-performance computing for finance) dążył do wypracowania i wdrożenia nowoczesnych technik pricingu instrumentów pochodnych i zarządzania ryzykiem za pośrednictwem delegowania.

Projekt HPCFINANCE toczył się w trzech wzajemnie powiązanych obszarach: metodologia i modelowanie, kwantytatywne zarządzanie ryzykiem i pricing instrumentów pochodnych oraz projektowanie systemów HPC. Interdyscyplinarny projekt obejmował ścieżki pracy w modułach w wymienionych obszarach, pozwalając branży na wykorzystanie najnowszych koncepcji i najświeższych metod.

W ramach projektu przeszkolono 12 młodych naukowców i 2 doświadczonych naukowców proaktywnie podchodzących do przyszłych wymagań branży finansowej. Młodych i doświadczonych naukowców przydzielono do organizacji partnerskich na, odpowiednio, minimum dwa miesiące lub jeden miesiąc. Organizacje te obejmowały firmy inwestycyjne i ubezpieczeniowe, banki, konsultantów i dostawców rozwiązań HPC. 14 badaczy współpracowało również z licznymi organizacjami sektora prywatnego oraz uniwersytetami.

Naukowcy opracowali, zintegrowali i wdrożyli bardziej realistyczne i wydajne modele finansowe pomyślnego zarządzania ryzykiem i polityką pricingową instrumentów pochodny na rożnych platformach HPC. Wypracowanie i zastosowanie zaawansowanych modeli i metod pricingu instrumentów pochodnych i zarządzania ryzykiem opisano w 19 pracach, opublikowanych w czasopismach i w ponad 50 odczytach na konferencjach.

W projekcie HPCFINANCE siły połączyła inżynieria finansowa z infrastrukturą superobliczeniową, aby sprawić, że środowisko zarządzania regulacjami i kapitałem będzie mniej wymagające i złożone w branży usług finansowych. Korzyści wyniosą europejskie finanse, a także instytucje finansowe i ich klienci.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wysokowydajne systemy obliczeniowe, zarządzanie ryzykiem, finanse, projekt HPCFINANCE, polityka pricingowa instrumentów pochodnych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę