Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Telefony komórkowe jako pomoc w nagłych przypadkach

Zespół naukowców z UE pracuje nad systemami umożliwiającymi obywatelom wysyłanie i odbieranie informacji wspomagających reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiony z powodzeniem pomysł wykorzystuje mobilne urządzenia w kontekstach obejmujących misje poszukiwawcze i ratunkowe oraz pomoc medyczną.
Telefony komórkowe jako pomoc w nagłych przypadkach
Współcześnie większość ludzi ma przy sobie przez cały czas złożone urządzenia służące do utrzymywania łączności. Jednak w przypadku nagłej potrzeby, kiedy potrzeba uzyskania łączności jest najważniejsza, takie zasoby obywateli pozostają niemal niewykorzystane.

Finansowany ze środków UE projekt "Online and mobile communications for crisis response and search and rescue" (ISAR+) poświęcony jest włączeniu obywateli w reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Składające się z 19 członków konsorcjum wykorzystuje mobilne urządzenia należące do obywateli do dwukierunkowego przepływu informacji dotyczących reagowania w sytuacjach kryzysowych, włącznie z misjami poszukiwawczymi i ratunkowymi oraz pomocą medyczną. Opracowane wytyczne umożliwiają sprawną integrację urządzeń mobilnych w ramach istniejących sieci reagowania w sytuacjach kryzysowych. Projekt ISAR+ przedstawił opracowane pomysły za pośrednictwem prototypowej platformy technologicznej, dopracowanej w połączeniu z wielokrotnie wyrażanymi opiniami użytkowników. Projekt rozpoczął się na początku 2013 roku i będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

Wstępne prace obejmowały zdefiniowanie potrzeb użytkownika oraz utworzenie dopasowanego prototypu koncepcji. Prototyp ten został opracowany i poddany walidacji z wykorzystaniem kilku wersji w odpowiedzi na informacje zwrotne uzyskane od użytkowników. Zakres możliwości urządzenia został opracowany w oparciu o dwa główne kryteria: funkcjonalną korzyść oraz ryzyko wdrożenia. Na początku zespół wybrał najbardziej ryzykowne wymogi, a następnie poddał je walidacji z wykorzystaniem społeczności użytkowników.

Opracowany system został przetestowany w Portugalii podczas ćwiczenia komend awaryjnych, co obejmowało również użytkowników. Prototyp ISAR+ z powodzeniem wymieniał informacje z obywatelami oraz pełnił rolę systemu informacyjnego ułatwiającego zarządzanie zasobami i kontrolę miejsca zdarzenia. Po przeprowadzeniu testu naukowcy uczestniczący w projekcie zgromadzili dodatkowe informacje zwrotne od użytkowników w celu poddania ich dalszej analizie.

System projektu ISAR+ ułatwia komunikację w ramach społeczności w sytuacjach kryzysowych, kiedy to obywatele mogą uzyskać informacje w celu udzielenia pomocy sobie nawzajem oraz służbom ratowniczym. System rozszerza również dostęp do usług udzielania informacji w sytuacjach awaryjnych osobom z niepełnosprawnością.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zasoby obywatelskie, łączność mobilna, reagowanie kryzysowe, misje poszukiwawcze i ratunkowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę