Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DRAGON-STAR — Wynik w skrócie

Project ID: 309794
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Grecja

Lepsza współpraca na linii UE–Chiny

Zespół z UE przyczynił się do umocnienia i poprawy współpracy badawczej między Chinami i UE. Do głównych osiągnięć należą: ustanowienie nowych połączeń z głównymi podmiotami uczestniczącymi, utrzymanie istniejących relacji oraz szereg wspólnych przedsięwzięć.
Lepsza współpraca na linii UE–Chiny
Chiny dominują na świecie w dziedzinie produkcji, ale mają też największy ze wszystkich krajów budżet na badania. UE widzi wiele szans we współpracy z partnerami z Chin i rozwija tę współpracę od 1998 roku.

Finansowany przez UE projekt DRAGON-STAR (Dragon - Sustaining technology and research (EU-China collaboration)) wspiera współpracę europejsko-chińską. Konsorcjum poprawiło jakość chińskiego uczestnictwa w europejskich programach ramowych, wspierając jednocześnie bilateralną współpracę i obopólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji. To działanie opierało się na dwóch wcześniejszych projektach siódmego programu ramowego (7PR) (BILAT-SLIK oraz ACCESSCHINA4EU).

Przedstawiciele ds. projektu nawiązali stabilną współpracę między wszystkimi głównymi stronami w Chinach i Europie. Zespół podtrzymał związki z innymi projektami finansowanymi przez UE i zorganizował wspólne przedsięwzięcia z różnymi stałymi agencjami UE w Chinach. Należą do nich Delegacja UE w Chinach, Dyrekcja Generalna ds. Badań, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa oraz EURAXESS LINKS China. Podobną współpracę nawiązano pomiędzy Komisją Europejską, krajami członkowskimi UE oraz różnymi organizacjami chińskimi.

Do głównych osiągnięć należą organizacja kilku przedsięwzięć promujących program Horyzont 2020 oraz powołanie działu pomocy. W ramach projektu DRAGON-STAR wdrożono również sieć regionalnych punktów kontaktowych w Chinach, których celem jest rozpowszechnianie informacji o projekcie. Uczestnicy projektu stworzyli bazę danych zawierającą szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania finansowania z Chin dla europejskich badaczy.

Pozostałe prace uwzględniały m.in. próbę sklasyfikowania głównych wspólnych laboratoriów w Chinach, co przeprowadzono we współpracy z Delegacją UE w Chinach oraz EURAXESS. Zespół pracujący nad projektem badał możliwość stworzenia wspólnych struktur badawczych w Chinach i analizował ekosystem chiński w zakresie innowacji i jego przewidywalną przyszłość. W raporcie przeanalizowano zachęty i przeszkody wpływające na stopień wykorzystania wyników badań.

Naukowcy przeanalizowali stan badań naukowych w Chinach, koncentrując się na obszarach zabezpieczania dostaw wody i rolnictwa miejskiego.

W ramach projektu DRAGON-STAR wdrożono program stypendiów wyjazdowych wspierających europejskie organizacje chcące działać w Chinach. Projekt zaowocował również stworzeniem podręcznika opisującego w szczegółach usługi wsparcia przemysłowego w Chinach dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

Praca nad projektem przyczyniła się do wzrostu poziomu i jakości współpracy pomiędzy organizacjami chińskimi i europejskimi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Chiny, współpraca, badanie, DRAGON-STAR, technologia, innowacja, rolnictwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę