Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

MŚP i etapowanie doświadczeń

Zespół naukowców z UE pomógł europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w wykorzystaniu koncepcji etapowania doświadczeń. Wykorzystując ankiety i badania długoterminowe opracowano rekomendacje dla przedsiębiorstw w celu wdrożenia strategii etapowania doświadczeń.
MŚP i etapowanie doświadczeń
Innowacyjność technologiczna zajmuje wysoką pozycję na liście priorytetów Europy. Jednak fakt ten sam w sobie nie gwarantuje uznania na rynku, a zamiast tego konkurencyjność może zależeć od mniej konkretnych czynników, takich jak etapowanie doświadczeń.

„Gospodarka doświadczeń” jest czwartym etapem poprawy wartości ekonomicznej. Finansowany ze środków UE projekt "Transforming SMEs into successful experience stagers" (STAGEIT) poświęcony był badaniu sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją konkurencyjność wykorzystując etapowanie doświadczeń. Projekt ten postawił sobie za cel zapewnienie transferu wiedzy od uczelni do partnerów reprezentujących przemysł za pośrednictwem staży.

Kolejne osiągnięcia obejmowały analizę potencjału MŚP w celu rozwijania możliwości etapowania doświadczeń oraz opracowania planów wdrożenia takich możliwości. Prace konsorcjum złożonego z pięciu członków trwały przez cztery lata do kwietnia 2014 r.

Grupa naukowców zbadała i wybrała opcje przekształcenia każdej usługi MŚP w drodze etapowania doświadczeń. Prowadzone prace obejmowały również badania długoterminowe oraz ankietę zadowolenia klienta dostępną online.

Badania przeprowadzone w ramach projektu zaowocowały opublikowaniem dwóch publikacji w czasopismach naukowych, przy czym kolejne pięć publikacji jest na etapie redagowania, jak również dwóch rozdziałów w książkach oraz raportu. Uczestnicy projektu przedstawili również liczne prezentacje.

Wyniki projektu STAGEIT zainspirowały europejskie MŚP do włączenia etapowania doświadczeń do swoich strategii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Etapowanie doświadczeń, MŚP, innowacja technologiczna, konkurencyjność, gospodarka doświadczeń
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę