Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AdM-ERA — Wynik w skrócie

Project ID: 295016
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Egipt

Wzmocnienie badań naukowych prowadzonych przez UE i Egipt

Cieszący się dobrą sławą, egipski Centralny Instytut Badań i Rozwoju w Metalurgii (CMRDI) prowadzi badania nad nowoczesnymi materiałami i procesami produkcji, szczególnie w zakresie drukowania przestrzennego (AM). Podjęta przez UE inicjatywa pomogła w rozwoju potencjału badawczego instytutu CMRDI w zakresie drukowania przestrzennego.
Wzmocnienie badań naukowych prowadzonych przez UE i Egipt
Instytut CMRDI prowadzi prace nad drukowaniem przestrzennym, przełomową technologią tworzenia przedmiotów w trójwymiarowej skali poprzez dodawanie dosłownie dowolnego rodzaju materiału. W związku z ostatnimi postępami drukowanie przestrzenne jest obecnie wykorzystywane do wytwarzania produktów końcowych dla implantów medycznych.

Ogólnym celem finansowanego ze środków UE projektu ADM-ERA było zwiększenie doskonałości instytutu CMRDI w dziedzinie drukowania przestrzennego za pomocą partnerstw i szkoleń prowadzonych wspólnie z europejskimi partnerami. Celem końcowym była integracja CMRDI w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Projekt bazował na sile CMRDI, jako wysokiej jakości ośrodka badawczego poprzez działania związane z rozwojem potencjału przy współpracy z trzema wiodącymi europejskimi organizacjami związanymi z badaniami i innowacjami, zlokalizowanymi w Luksemburgu, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Zrealizowano wymiany między naukowcami z CMRDI i organizacjami goszczącymi, podobnie jak wspólne eksperymenty dotyczące szeregu docelowych zagadnień naukowych związanych z drukowaniem przestrzennym. Umożliwiło to CMRDI udział i wniesienie własnego wkładu w tematyczne priorytety siódmego programu ramowego (7PR).

Opracowano sześć modułów szkoleniowych dla personelu CMRDI w zakresie wybranych tematów badawczych oraz instrumentów finansowania badań UE.

Instytut CMRDI poprawił swoją zauważalność w Europie oraz wśród międzynarodowej społeczności naukowej. Projekt promował również wyniki badań poświęconych drukowaniu przestrzennemu za pośrednictwem pięciu warsztatów zorganizowanej w Egipcie oraz międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Rumunii w 2013 roku.

W końcu ocena potencjału naukowego CMRDI doprowadziła do opracowania planu badań określającego cele i rekomendacje. Celem projektu było również zwiększenie doskonałości naukowej Instytutu oraz potencjału tworzenia partnerstw w okresie pięciu lat po zakończeniu projektu.

Projekt ADM-ERA wprowadził na egipski rynek nowe implanty medyczne, co przyczyniło się do rozwoju techniki drukowania przestrzennego. Tworząc podwaliny dla zrównoważonej współpracy naukowej między UE i Egiptem, instytut CMRDI będzie mógł zgłębiać innowacyjne zastosowania i rozwijać pionierską technologię drukowania przestrzennego i jego techniki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Metalurgiczny, badania i rozwój, drukowanie przestrzenne, implanty medyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę