Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczniejsze pojazdy elektryczne przyszłości

Prognozuje się, że liczba małych pojazdów elektrycznych (SEV) na terenach miejskich będzie dynamicznie rosnąć, czego efektem będą nieznane wcześniej wypadki i zagrożenia. Uczestnicy unijnej inicjatywy opracowali innowacyjne metody poprawy bezpieczeństwa pojazdów SEV na najbliższe 10 lat.
Bezpieczniejsze pojazdy elektryczne przyszłości
Zderzenia SEV z pojazdami konwencjonalnymi, pieszymi, rowerzystami i motocyklistami, do jakich będzie dochodzić już niedługo na naszych drogach, będą miały odmienne następstwa niż dzisiejsze kolizje. Ta nowa sytuacja na drogach oraz odmienna konstrukcja SEV nie są uwzględnione w aktualnie obowiązujących procedurach i przepisach dotyczących bezpieczeństwa pojazdów.

W ramach finansowanego przez UE projektu SAFEEV (Safe small electric vehicles through advanced simulation methodologies) powstał zestaw zaawansowanych narzędzi i wytycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, kierujących i pasażerów SEV na obszarach miejskich do roku 2025.

W tym celu uczestnicy projektu skupili się najpierw na badaniu i określeniu najbardziej prawdopodobnych sytuacji dotyczących wypadków na terenach miejskich z udziałem pieszych i osób poruszających się SEV. Analiza przewidywanych scenariuszy wypadków wskazała na ogólny spadek liczby kolizji, prędkości, przy jakiej będzie dochodzić do zderzeń, ograniczeń prędkości i masy pojazdów oraz na rozwój systemów bezpieczeństwa.

Opracowywano także metody, kryteria i wirtualne narzędzia oceny potrzebne do chronienia pieszych i osób poruszających się SEV. Prace symulacyjne zostały przeprowadzone na dwóch demonstracyjnych SEV, w określonych scenariuszach testowych, a także z wykorzystaniem zdefiniowanych kryteriów bezpieczeństwa pieszych, kierujących i pasażerów.

SEV będzie w przyszłości odgrywać ważną rolę w transporcie miejskim, a uczestnicy projektu SAFEEV zadbali o to, by pojazdy te były bezpieczne dla wszystkich użytkowników dróg. Bezpieczne SEV oznaczać będą też korzyści dla ogółu społeczeństwa oraz dla środowiska.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Małe pojazdy elektryczne, bezpieczeństwo, kolizje, piesi, SAFEEV, kierowcy, pasażerowie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę