Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwiązanie problemu min lądowych

Grupa naukowców z UE pracuje nad nowymi technikami wykrywania i radzenia sobie z minami lądowymi. W ramach przeprowadzonego badania porównano istniejące technologie, oceniono ich etyczne wykorzystanie oraz opracowane nowe technologie, włącznie z innowacyjnymi czujnikami i systemem neutralizacji laserowej.
Rozwiązanie problemu min lądowych
Miny lądowe oraz podobne bomby pozostają aktywne na długo po zakończeniu konfliktów, podczas których były zastosowane, co stwarza poważne zagrożenie dla ludności cywilnej. Przy obecnym tempie oczyszczania usunięcie wszystkich min lądowych rozmieszczonych na całym świecie będzie trwało setki lat.

Finansowany ze środków UE projekt D-BOX stawia sobie za cel opracowanie zintegrowanego zestawu elastycznych narzędzi i rozwiązań służących do tworzenia map, wykrywania, neutralizowania i usuwania min. Poczynione postępy zoptymalizują działania polowe, ograniczą koszty i zwiększą szybkość oczyszczania. Projekt połączył 20 uczestników, a jego trzyletnie prace zakończą się z końcem 2015 r.

Członkowie konsorcjum początkowo dokonali przeglądu obecnych działań związanych z rozminowywaniem, skupiając się na ocenie narzędzi istniejących w celu skoncentrowania się na narzędziach najbardziej przydatnych. Opracowana w wyniku tego lista została oceniona pod kątem potencjalnych udoskonaleń przy wykorzystaniu określonej metryki opracowanej w ramach projektu.

Zespół wziął również pod uwagę wpływ nowych technologii z etycznego punktu widzenia. W wyniku przeprowadzonych działań opracowano zestaw kulturowych wytycznych, które pomagają decydentom oraz innym zainteresowanym stronom w uwzględnieniu społecznych i prawnych implikacji rozminowywania. Pozostałe prawne oraz quasi-prawne zagadnienia zostały udokumentowane z uwzględnieniem polowych demonstracji. Badanie to oceniło również etyczne i prawne implikacje wykorzystania organizmów zmodyfikowanych genetycznie w celu biodetekcji materiałów wybuchowych.

Zintegrowano narzędzia projektowe i opracowano interfejs użytkownika, co doprowadziło do koncepcji zestawu narzędzi. Po przeprowadzeniu dyskusji wewnątrz grupy zespół zdefiniował odpowiednie komponenty, włącznie z linią bazową, przypadkami wykorzystania, priorytetami, katalogiem narzędzi i formatami danych, które zostaną wykorzystane.

Projekt D-BOX postawił sobie za cel poprawę istniejących metod długodystansowego i krótkodystansowego wykrywania oraz opracowanie nowych technik wykrywania krótkodystansowego. Grupa naukowców stworzyła innowacyjne czujniki zdolne do krótkodystansowego wykrywania plastikowych lub metalowych min oraz amunicji kasetowej. Czujniki te oddzielają również materiały wybuchowe od nieszkodliwych elementów gleby znajdujących się w tle. Projekt osiągnął ograniczenie strefy zagrożenia za pomocą infrastruktury kosmicznej i antenowej oraz opracowano komponenty kosmiczne dla Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej i technologii komunikacji.

Zaprojektowano i zbudowano system neutralizacji laserowej oraz przeprowadzono symulację jego wydajności. Konsorcjum zgromadziło i przeanalizowało również istniejący materiał szkoleniowy.

Projekt D-BOX zaowocował rozszerzeniem obecnego potencjału rozminowywania. Modułowy zestaw narzędzi może zostać dostosowany do różnych okoliczności i może poprawić tempo oczyszczania z min.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Miny lądowe, neutralizacja, biodetekcja, materiały wybuchowe, amunicja kasetowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę