Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzie do badania zakażeń układu moczowego

Badacze europejscy opracowali nowe, w pełni funkcjonalne urządzenie do stosowania w punkcie opieki, umożliwiające szybkie rozpoznanie zakażeń bakteryjnych.
Nowe narzędzie do badania zakażeń układu moczowego
Uporczywe zakażenia i antybiotykooporność wymagają wczesnego włączenia odpowiednio dobranego antybiotyku. W ramach finansowanego przez UE projektu ROUTINE (Routine diagnostic tool for urinary tract infections caused by ESBL and carbapenamase producing bacteria) opracowano w pełni funkcjonalny czytnik w formowanym wtryskowo chipie. Zawiera on wszystkie niezbędne odczynniki i algorytmy diagnostyczne oraz specjalnie zaprojektowany interfejs użytkownika ROUTINE.

Test można wykonać w punkcie opieki. Etapy obejmują przygotowanie próbki, amplifikację DNA i odczyt wyniku antybiotykooporności. Całość trwa do 30 minut. System ROUTINE umożliwi lekarzom ocenę nasilenia zakażenia i dostarczy informacji o tym, które antybiotyki będą w jego leczeniu skuteczne.

Uczestnicy projektu ustalili, które bakterie najczęściej wywołują zakażenia układu moczowego (ZUM), oraz opracowali oznaczenia na bazie reakcji PCR do wykrywania genów oporności. Aby zoptymalizować tę metodę, wybrano bakterie Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae carbapenemase jako organizmy modelowe. Urządzenie zawiera chip do amplifikacji swoistych genów bakteryjnych metodą PCR i czytnik mikromacierzowy do wykrywania sygnału fluorescencyjnego.

Projekt oznaczenia i narzędzia do analizy punktu końcowego są w przygotowaniu. W dalszej perspektywie zespół projektu planuje przygotować system do zdalnego zarządzania danymi (oprogramowanie do zarządzania walidacją) w celu projektowania i wdrażania oznaczeń bakteryjnych do celów diagnostycznych.

Opublikowane wyniki prac w ramach projektu ROUTINE spotkały się z dużym zainteresowaniem na międzynarodowych konferencjach, targach i spotkaniach. Wyniki te przełożyły się na dwa artykuły naukowe, a kolejne zostaną przygotowane po ukończeniu badań klinicznych i przedklinicznych.

Po ukończeniu projektu ROUTINE kontynuowane są szeroko zakrojone prace na rzecz optymalizacji ustawień chipu i czytnika na podstawie próbek z dodatkiem bakterii do badań u pacjentów z ZUM. Po wprowadzeniu na rynek urządzenie poprawi postępowanie w leczeniu poprzez oparty na danych naukowych dobór antybiotyków. To z kolei ograniczy rozprzestrzenianie się zakażeń bakteryjnych, śmiertelność związaną z leczeniem i antybiotykooporność bakterii. Skuteczniejsze, celowane leczenie ZUM z pewnością przyczyni się też do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zakażenia układu moczowego, urządzenie w punkcie opieki, diagnoza, antybiotykooporność, ROUTINE, dobór antybiotyku
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę