Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sprytne leki przeciwnowotworowe

Wiele leków musi być podawanych dokomórkowo, aby były skuteczne. W związku z tym, w ramach europejskiego badania, stworzono szereg nowatorskich nanomateriałów do dostarczania w ten sposób leków przeciwnowotworowych.
Sprytne leki przeciwnowotworowe
Większość molekuł, takich jak DNA, enzymy i antybiotyki, wymaga podania do wnętrza komórki, ponieważ nie mogą one przenikać przez błonę komórkową. W związku z powyższym, w przypadku użycia tych molekuł jako leków szczególnie ważne jest ułatwienie ich transportu. Zazwyczaj osiąga się to poprzez użycie nanocząstek, które mogą związać substancję czynną i uwolnić ją w obrębie komórki w kontrolowany sposób.

W przypadku nowotworów zwiększona przepuszczalność naczyń guza często jest powodem "ucieczki" małych cząsteczek leków przeciwnowotworowych. Jednak w przypadku zamknięcia ich we wnętrzu nanocząstki leki te mają zwiększoną szansę skutecznego osiągnięcia celu.

Idealny system dostarczania leku powinien być biozgodny, nietoksyczny i zdolny do odpowiedzi na określony bodziec, taki jak pH, w rezultacie czego następuje uwolnienie leku. Biorąc pod uwagę niskie pH mikrośrodowiska nowotworowego, odpowiedź na pH jest ważnym czynnikiem umożliwiającym naprowadzenie na guz.

Finansowany przez UE projekt POLYTRIGG ustanowiony został w celu stworzenia nowej generacji nanostruktur efektywnie dostarczających leki do komórek guza. Prace konsorcjum skupiły się na polioksazolinie (POXA), która przypomina szeroko stosowany glikol polietylenowy. Zaletą POXA jest jej możliwość modyfikacji jej właściwości hydrofilowych i hydrofobowych, co poszerza możliwości syntezy.

Podczas trwania projektu dokonano syntezy licznych nanocząstek, charakteryzujących się doskonałą przeżywalnością komórek i możliwością uwolnienia leku przeciwnowotworowego - doksorubicyny - w odpowiedzi na spadek pH z 7,4 do 5,5. W dodatku, cząstki te wykazywały możliwość przenikania przez błony komórkowe, skutkując dostarczaniem wewnątrzkomórkowym leku.

Sumarycznie, badanie POLYTRIGG dostarczyło obiecujących narzędzi do dokomórkowego dostarczania leków. Uniwersalna chemia powierzchni uzyskanych polimerów może być wykorzystana do zmiany właściwości i z tym samym zastosowania tej platformy dostarczającej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Leki przeciwnowotworowe, dostarczanie do wnętrza komórki, nanomateriały, nowotwór, niskie pH
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę