Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspieranie systemów zdrowia psychicznego w Afryce i Azji

Duże zapotrzebowanie na usługi związane ze zdrowiem psychicznym istnieje na całym świecie, szczególnie w krajach o niskim i średnim przychodzie (ang. low- and middle-income countries, LMIC), gdzie obciążenie zaburzeniami psychicznymi jest szczególnie wysokie. Celem inicjatywy UE jest zmniejszenie znaczącej luki terapeutycznej w kilku krajach Afryki i Azji.
Wspieranie systemów zdrowia psychicznego w Afryce i Azji
Kraje z grupy LMIC przeznaczają średnio mniej niż 2% nakładów na służbę zdrowia na zasoby i usługi potrzebne do leczenia zaburzeń psychicznych i przeciwdziałania im. Większość ludzi cierpiących na problemy psychiczne w tych krajach jest więc pozostawiona bez opieki.

Dzięki funduszom UE zainicjowano program "Emerging mental health systems in low- and middle-income countries" (EMERALD), aby określić główne przeszkody w skutecznym dostarczaniu usług związanych ze zdrowiem psychicznym i te przeszkody zwalczać. Zadaniem projektu jest zatem poszerzenie zakresu wiedzy niezbędnej do optymalizacji systemów ochrony zdrowia psychicznego w praktyce. Program skupia się na zintegrowanym planowaniu, implementacji, ocenie i zrównoważonym rozwoju lokalnych systemów ochrony zdrowia psychicznego w Etiopii, Indiach, Nepalu, Nigerii, Republice Południowej Afryki i Ugandzie.

Program ma też za zadanie zwiększanie potencjału badawczego i szkolenie personelu medycznego i administracyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego, jak również objęcie tą ochroną większego odsetka pacjentów i ich opiekunów. Działania obejmują głównie krótkie kursy i warsztaty, otwieranie studiów podyplomowych, tworzenie materiałów szkoleniowych, stypendia doktoranckie, stypendia magisterskie oraz szkolenia zawodowe.

Na początku realizacji programu przeprowadzono ocenę potrzeb i analizę sytuacji dotyczącą badaczy, twórców polityki, osób planujących, odbiorców usług oraz ich opiekunów, w zakresie polityki, praktyki, inicjatyw i strategii.

Członkowie projektu oceniali zasoby służby zdrowia i kwestie finansowania korzystając z narzędzi mierzących koszty i wpływ świadczenia usług. Przeprowadzono również ankietę mającą ocenić skutki ekonomiczne wszelkich niezaspokojonych potrzeb z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla osób cierpiących psychicznie i ich rodzin.

Wśród osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki i planowanie oraz pracowników służby zdrowia przeprowadzono ankiety, aby uzyskać informacje o najlepszych praktykach projektowania i stosowania schematów ochrony zdrowia psychicznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Zespół zajmuje się również rozpoznawaniem i tworzeniem zestawu wskaźników wydajności do oceny i monitorowania służby zdrowia.

Wyniki programu powinny zaowocować poprawą lokalnych i krajowych systemów ochrony zdrowia psychicznego oraz polityki w tym zakresie w sześciu krajach Azji i Afryki. Program EMERALD przyniesie korzyści w dziedzinie zdrowia publicznego oraz społeczno-ekonomiczne na wiele lat.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowie psychiczne, systemy zdrowia psychicznego, kraje o niskim i średnim przychodzie, luka terapeutyczna, zaburzenia psychiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę