Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca między UE i Chinami w zakresie nanotechnologii

Zespół naukowców z UE i Chin zajmował się badaniem nanotechnologii. W trakcie całkowitego okresu 30 osobomiesięcy wymian naukowych, zespół badał nowe nanotechnologie obróbki, montażu i produkcji, interferometryczne szczypczyki optyczne, manipulację nanocząsteczkami oraz potencjał wzorów interferencji laserowej.
Współpraca między UE i Chinami w zakresie nanotechnologii
Europejskie organizacje naukowe często są zainteresowane rozwojem współpracy w kluczowych obszarach technologicznych ze swoimi chińskimi odpowiednikami. Jednym z takich obszarów są nanotechnologie.

Finansowany ze środków UE projekt "European and Chinese platform for nano handling, assembly and manufacturing" (ECNANOMAN) poświęcony był nawiązaniu takich długoterminowych relacji naukowych w dziedzinie nanotechnologii. Relacje te miały być budowane za pośrednictwem serii wymian naukowych.

Konkretnie rzecz ujmując, to trzyletnie przedsięwzięcie poświęcone było nanotechnologiom wykorzystywanym do obróbki, montażu i produkcji; technologie te mają potencjalnie szersze zastosowania, włącznie z nanomedycyną, ekologią, nanoelektroniką i fotoniką. Projekt ECNANOMAN połączył czterech parterów z Europy i pięciu z Chin i trwał od połowy 2011 roku do połowy 2014 roku.

W ramach projektu zorganizowano łącznie 30 osobomiesięcy wymian naukowych. Zespół badał nowe nanotechnologie używane do obróbki, montażu i produkcji, interferometryczne szczypczyki optyczne oraz opracował system manipulacji mikrocząsteczkami i nanocząsteczkami. Prowadzone badania dotyczyły potencjału wykorzystania wzorów wielowiązkowej interferencji laserowej w zastosowaniach związanych z obróbką. Opracowano również hybrydowy, robotyczny system nanomanipulacji, który poddano testom. W końcu zespół opracował system obrazowania i manipulacji w skali nano, składający się z dwóch końcówek.

Prace zrealizowane w ramach projektu zaowocowały siedmioma publikacjami w czasopismach naukowych i czterema patentami oraz zostały przedstawione na różnych konferencjach.

Projekt ECNANOMAN pomógł w nawiązaniu relacji naukowych z partnerami z Chin. Przedsięwzięcie to wiązało się z szeregiem wymian naukowych, podczas których uczestnicy projektu badali zastosowania nanotechnologii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanotechnologie, interferometryczne szczypczyki optyczne, nanocząsteczki, interferencja laserowa, nanoobróbka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę