Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne systemy transportu

Zespół naukowców z UE badał inteligentne systemy zarządzania transportem. Przedstawiona propozycja obejmowała opracowanie trzech podsystemów: integracji informacji o natężeniu ruchu, określenia wpływu pogody na wydajność systemu oraz wspólnego zarządzania ruchem.
Inteligentne systemy transportu
Bez podjęcia interwencji problemy związane z natężeniem ruchu i transportem prawdopodobnie nadal by się pogarszały. Jednym z rozwiązań może być zapewnienie bardziej inteligentnych i elastycznych systemów zarządzania transportem.

Finansowany ze środków UE projekt "Optimised ITS-based tools for intelligent urban mobility" (OPTIMUM) postawił sobie za cel opracowanie rozwiązań służących rozwojowi inteligentnej mobilności w miastach. W projekcie wzięło udział dwóch europejskich partnerów i jeden uniwersytet z Australii, a sam projekt trwał trzy lata (do maja 2014 r.).

Do celów projektu należało opracowanie szeregu podsystemów związanych z tematem projektu. Pierwszy podsystem związany był z opracowaniem nowych metod integracji informacji o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym, włącznie z krótkoterminowym przewidywaniem czasu podróży, zmiennością czasu podróży oraz informacjami i wyznaczaniem tras dla podróżnych w czasie rzeczywistym. Drugi podsystem był związany z wydajnością sieci i modelowaniem wpływu pogody, w szczególności z optymalizacją możliwości prowadzenia obserwacji przez systemy ruchu ulicznego, zrozumieniem wpływu pogody oraz strategiami reagowania. Trzeci podsystem był związany ze wspólnym zarządzaniem ruchem: opracowaniem nowych algorytmów zarządzania ruchem, optymalizacją sygnalizacji dla ruchu oraz modelowaniem symulacji ruchu.

Projekt OPTIMUM zaowocował poprawą zrozumienia czynników powodujących zagęszczenie ruchu. W ramach projektu opracowano również metody kontrolowania i monitorowania sieci oraz uzyskano nowe wiadomości na temat wpływu negatywnych zjawisk pogodowych w połączeniu z systemami wspólnego zarządzania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Inteligentne systemy transportu, zarządzanie transportem, informacje o natężeniu ruchu, mobilność w miastach
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę