Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zwiększanie dostępu do leków przeciwbólowych

Celem nowej inicjatywy UE jest zwiększenie dostępu do opioidów, ważnej grupy leków przeciwbólowych, w 12 krajach europejskich.
Zwiększanie dostępu do leków przeciwbólowych
Leki na bazie opioidów są bardzo cenione w branży medycznej z racji silnego działania uśmierzającego ból, jednak są też ściśle kontrolowane, aby zapobiec nadużyciom. W związku z tym w wielu krajach europejskich opioidy są słabo dostępne, co jest przyczyną niedostatecznego leczenia bólu w UE.

W ramach finansowanego przez UE projektu ATOME (Access to opioid medication in Europe) podjęto działania na rzecz zmiany tej sytuacji poprzez badania i działania polityczne. Głównym celem projektu jest polepszenie dostępu do opioidów wszystkich pacjentów wymagających takiego leczenia.

Pracami projektu objęto 12 krajów: Bułgarię, Cypr, Estonię, Grecję, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę, Serbię, Słowację, Słowenię i Turcję. Na początku projektu nawiązano współpracę z zespołami ekspertów w każdym z tych krajów, w tym przedstawicielami strony rządowej, specjalistami w dziedzinie prawa i opieki zdrowotnej oraz pacjentami.

Ważnym osiągnięciem projektu ATOME były zmienione wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące polityki dostępności substancji kontrolowanych. Na ich podstawie uczestnicy projektu przeanalizowali legalność tych substancji i politykę wobec nich w poszczególnych krajach.

W projekcie ATOME badano przede wszystkim ograniczenia dostępu do opioidów: bariery prawne oraz wynikające z polityki wobec tych substancji lub postrzegania ich w różnych grupach. Te informacje wykorzystano następnie do stworzenia planu dalszej części projektu ATOME, który obejmował krajowe konferencje, wykłady i warsztaty.

Na koniec w projekcie ATOME przygotowano raporty dotyczące barier politycznych, prawnych i mentalnych w każdym z 12 krajów objętych pracami projektu. Raporty dostarczone do odpowiednich ministerstw, organizacji krajowych i osób zatrudnionych w służbie zdrowia przyczynią się do zwiększenia dostępności opioidów w 12 krajach docelowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Leczenie bólu, opioidy, leki przeciwbólowe, podawanie leków, opieka zdrowotna, substancje kontrolowane
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę