Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ujednolicone oceny środowiskowe dla potrzeb rozwoju wsi

W ostatnim czasie opracowano podręcznik dotyczący nowych metod oceny skuteczności programów rozwoju wsi w zakresie korzyści dla środowiska.
Ujednolicone oceny środowiskowe dla potrzeb rozwoju wsi
UE finansuje programy rozwoju wsi wspomagające poprawę jakości wody i gleb, łagodzenie skutków zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności i krajobrazu oraz dbanie o dobrostan zwierząt. Aby nadal otrzymywać takie dofinansowanie, każdy kraj musi dostarczać dane potwierdzające realizowanie celów zgodnie z wytycznymi określonymi przez wspólne ramy monitorowania i oceny (CMEF). Wciąż istnieje jednak wiele problemów natury metodologicznej, dotyczących między innymi ustalania związków przyczynowo-skutkowych, formułowania odpowiednich przypadków hipotetycznych i ilościowego określania bezpośrednich konsekwencji.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu ENVIEVAL (Development and application of new methodological frameworks for the evaluation of environmental impacts of rural development programmes in the EU) przyjęto testowanie i doskonalenie narzędzi oceny programów rozwoju wsi na różnych poziomach zarządzania. Inicjatywa ENVIEVAL pomaga organom oceniającym w doborze i stosowaniu najbardziej opłacalnych wskaźników i metod oceny wpływu tych programów na środowisko.

Badacze przeanalizowali metody oceny, aby ustalić, czy są one odpowiednio czułe, spełniają wymogi analityczne oraz czy są łatwe w interpretacji i pomiarze. Ustalono, że istnieje zapotrzebowanie na bardziej elastyczne wskaźniki i metody uwzględniające specyfikę lokalną, w tym dostępność danych, znaczenie dla polityki oraz różnice w aspiracjach i wiedzy różnych zaangażowanych stron.

Metody i narzędzia oceny przetestowano podczas analiz przypadków z punktu widzenia dobra publicznego przeprowadzonych w Finlandii, Grecji, Niemczech, Szkocji i Włoszech oraz na Litwie i Węgrzech. Prace realizowano w kontekście wspólnej polityki rolnej UE, uwzględniając problematykę obszarów od rolnictwa po leśnictwo.

Na podstawie wyników zalecono stosowanie modeli logicznych do opracowywania i wyboru spójnych metod oceny wpływu na środowisko na różnych poziomach. Opracowano podręcznik metodologiczny dla organów zarządzających i podmiotów zajmujących się ocenami programów rozwoju wsi. Podręcznik pozwala zwiększyć wiarygodność oceny wpływu na środowisko w obecnych i przyszłych programach rozwoju wsi, prezentując te ważne informacje decydentom politycznym.

Prace projektu ENVIEVAL pomogły też w zidentyfikowaniu przyszłych potrzeb w zakresie danych, umożliwiając doskonalenie spójności i stosowności ram monitorowana wymaganych przez CMES. Wyniki projektu upowszechniano na warsztatach i podczas ścisłej współpracy z zaangażowanymi podmiotami na poziomie UE, Europejskim Centrum Informacji o Ocenach, podmiotami oceniającymi, organami zarządzającymi i innymi zainteresowanymi w państwach członkowskich. Szczegółowe prace i rekomendacje projektu niewątpliwie przyniosą korzyści dla europejskich programów rozwoju wsi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ocena środowiskowa, rozwój wsi, RDP, ENVIEVAL, wpływ na środowisko
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę