Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oceany wolne od śmieci

Naukowcy opracowali metody pozwalające na zmniejszenie ilości odpadów plastikowych i innych śmieci w środowisku morskim, co przyczyni się do zwiększenia korzyści społeczno-ekonomicznych dostarczanych przez nasze morza i oceany.
Oceany wolne od śmieci
Ponad 90% respondentów przeprowadzonego w 2013 r. badania opowiedziało się przeciwko zaśmiecaniu oceanów. Ankietowani wykazali też zainteresowanie zwiększeniem liczby inicjatyw zmierzających do ograniczenia ilości śmieci i rozwoju recyklingu.

Uczestnicy projektu CLEANSEA (Towards a clean, litter-free European marine environment through scientific evidence, innovative tools and good governance), finansowanego ze środków UE, podjęli się rozwiązania szeregu tych problemów zgodnie z założeniami dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (MFSD).

Badacze uczestniczący w projekcie CLEANSEA przeanalizowali skutki biologiczne oraz aspekty techniczne monitorowania mórz. W oparciu o te informacje zaprojektowano i przetestowano nowe urządzenie umożliwiające pobieranie próbek śmieci na dnie morza. Próbki te wykorzystano w modelowaniu rozdrobnienia tworzyw sztucznych i ich właściwości hydrodynamicznych.

Innym celem projektu CLEANSEA było dostarczenie danych na potrzeby prawodawstwa i polityk zmierzających do zmniejszenia ilości odpadów. Badacze ocenili czynniki sprzyjające zaśmiecaniu mórz oraz przygotowali przegląd barier utrudniających poprawę stanu środowiska.

Przeanalizowano też skutki społeczno-ekonomiczne zmniejszenia zaśmiecenia mórz oraz opracowano bazę danych dotyczących wartości ekonomicznej morskich usług ekosystemowych.

Projekt CLEANSEA miał na celu doprowadzić do stworzenia bardziej zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, a także do poprawy recyklingu i gospodarowania odpadami. Pomoże to ograniczyć problem zaśmiecenia oceanów, a tym samym poprawić stan środowiska naturalnego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oceany, wolne od śmieci, odpady plastikowe, środowisko morskie, recykling
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę