Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nasz wiek zależy od wieku naszych komórek macierzystych

Międzynarodowe konsorcjum pracuje nad wyjaśnieniem zdolności organizmu do regeneracji w zależności od wieku. Oczekuje się, że poczynione zostaną ciekawe odkrycia dotyczące starzenia i opracowane innowacyjne terapie chorób zależnych od wieku.
Nasz wiek zależy od wieku naszych komórek macierzystych
Procesy homeostazy i naprawy tkanki są przeprowadzane przez swoistą populację tkankowych komórek macierzystych. Komórki macierzyste mogą namnażać się lub różnicować do bardziej wyspecjalizowanych komórek określonej tkanki. Wybór zależy od sygnałów, które otrzymują z bezpośredniego otoczenia.

Z biegiem czasu zdolność tych komórek do regeneracji wydaje się maleć, co prowadzi do licznych zaburzeń, w tym nowotworów złośliwych. Nowotwory złośliwe i przewlekłe zapalenia są związane z zaburzeniami czynności układu odpornościowego, który z kolei podlega regulacji poprzez skoordynowane oddziaływania między krwiotwórczymi komórkami macierzystymi i mikrośrodowiskiem szpiku kostnego.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu "Early warning signals of ageing in human stem cells and age-related disorders" (SYSTEMAGE) jest wyjaśnienie mechanizmów molekularnych starzenia krwiotwórczych komórek macierzystych. W tym kontekście partnerzy korzystają z tych komórek i mikrośrodowiska szpiku kostnego jako modelu do badań nad skutkami starzenia.

Pierwszym etapem było wyizolowanie populacji komórek ze szpiku kostnego osób młodych i w starszym wieku. Obecnie trwają badania transkryptomiczne, proteomiczne i metabolomiczne nad tymi komórkami. Uzyskane informacje pozwolą lepiej zrozumieć choroby związane z wiekiem, takie jak zespół mielodysplastyczny i przewlekła białaczka limfocytowa z limfocytów B, oraz określić, które szlaki metaboliczne ulegają zaburzeniom.

Inna część projektu została poświęcona stworzeniu nowych modeli starzenia u myszy. Naukowcy określą modyfikacje epigenetyczne komórek młodych i dorosłych myszy oraz wykorzystają te modele do przetestowania nowych, celowanych strategii leczenia chorób zależnych od wieku. Następnie wszystkie uzyskane dane zostaną zintegrowane, aby uzyskać modele komputerowe do badań starzenia in silico.

Podsumowując, poprzez badania podstawowe i translacyjne, wielopoziomową analizę omiczną i prace nad nowymi lekami projekt SYSTEMAGE zapewni ogólne spojrzenie na procesy fizjologiczne i patologiczne, które towarzyszą starzeniu. Jest to niezbędne dla wyjaśnienia etiologii chorób zależnych od wieku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Komórki macierzyste, starzenie, choroby zależne od wieku, krwiotwórcze komórki macierzyste, MDS, B-CLL
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę